سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مسعود اكبری

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۲) / دستيار كارگردان (۲) / بازيگر (۱) / دستيار تدوين (۱) / مدير صحنه (۴) / تداركات (۱) / حمل و نقل (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار تدوين   مدير صحنه   تداركات   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۲ -  ساحره (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار تدوين   مدير صحنه   تداركات   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۲ -  دريا براي تو (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار تدوين   مدير صحنه   تداركات   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  نينوا (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار تدوين   مدير صحنه   تداركات   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. دستيار تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  رنجر (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار تدوين   مدير صحنه   تداركات   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. مدير صحنه  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  نخلستان تشنه (۱۳۶۸)
  ۲ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)
  ۳ -  گودال (۱۳۶۷)
  ۴ -  ردپايي بر شن (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار تدوين   مدير صحنه   تداركات   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باني چاو (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار تدوين   مدير صحنه   تداركات   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دل شكسته (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار تدوين   مدير صحنه   تداركات   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.