سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رجبعلی غلام زاده

نام اصلي: علي سعادت

 زندگينامه  

علي سعادت در سال 1340 به وسيله ي سيامك سميعي وارد عرصه ي سينما شد. فيلم هاي كار شده اش عبارتند از: خاكستري، غزل، دزد سوم، ارابه ي مرگ، جهنم سبز، دادستان، گالان، خانواده ي كوچك ما، عبور از ميدان مين ، بندر مه آلود، كاروانها، تويي كه نمي شناختمت، تاراج، در جستجوي قهرمان، گنج، هراس، نقطه ضعف، خياباني ها، بوي گندم، ماهي ها در خاك مي ميرند، بت، گوزنها، سازش، گزارش، بادامهاي تلخ، عمليات، بالاش، بايكوت، چاوش، ليلي و مجنون، سربداران، فاتحين صحرا، مشت، شازده احتجاب، دايي جان ناپلئون، تازيانه در باد، حالا چه شود، قوز بالا قوز، شايد وقت ديگر، پرواز پنجم ژوئن، سفير، جستجو گر كه در آنها در زمينه ي بازيگر، دستيار اول و دوم فيلمبردار ايفاي نقش كرده است.

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / دستيار فيلمبردار (۲) / گروه فني فيلمبرداري (۵) / دستيار تداركات (۲) / امور فني صدا (۱) / گروه فني (۴) / امور فني  (۱۲) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  باورم كن (۱۳۹۳)
  ۲ -  خاكستري (۱۳۵۶)
  ۳ -  غزل (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)
  ۲ -  پرواز پنجم ژوئن (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)
  ۲ -  جهنم سبز (۱۳۷۴)
  ۳ -  دادستان (۱۳۷۰)
  ۴ -  چاووش (۱۳۶۹)
  ۵ -  گالان (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عبور از ميدان مين (۱۳۶۲)
  ۲ -  سفير (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خانواده كوچك ما (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بندر مه آلود (۱۳۷۱)
  ۲ -  تويي كه نمي شناختمت (۱۳۶۹)
  ۳ -  بايكوت (۱۳۶۴)
  ۴ -  تاراج (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)
  ۲ -  هراس (۱۳۶۶)
  ۳ -  گنج (۱۳۶۳)
  ۴ -  مشت (۱۳۶۳)
  ۵ -  نقطه ضعف (۱۳۶۲)
  ۶ -  خياباني ها (۱۳۵۷)
  ۷ -  بوي گندم (۱۳۵۶)
  ۸ -  ماهي ها در خاك مي ميرند (۱۳۵۶)
  ۹ -  بت (۱۳۵۵)
  ۱۰ -  غزل (۱۳۵۵)
  ۱۱ -  دزد سوم (۱۳۵۴)
  ۱۲ -  سازش (۱۳۵۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.