سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مشكين مهرگان

 

فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس (۱۳) / مدير هنري (۳) / گروه صحنه (۱) / طراح لباس (۱) / گروه صحنه و لباس (۲) / دستيار صحنه  (۱) فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   گروه صحنه   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  دست انداز (۱۳۹۸)
  ۲ -  سمفوني نهم (۱۳۹۷)
  ۳ -  حكايت عاشقي (۱۳۹۳)
  ۴ -  بي خداحافظي (۱۳۹۰)
  ۵ -  جيب بر خيابان جنوبي (۱۳۹۰)
  ۶ -  خيابان هاي آرام (۱۳۸۹)
  ۷ -  ده رقمي (۱۳۸۷)
  ۸ -  رفيق بد (۱۳۸۶)
  ۹ -  هدف اصلي (۱۳۸۵)
  ۱۰ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)
  ۱۱ -  قتل آنلاين (۱۳۸۴)
  ۱۲ -  اسپاگتي در هشت دقيقه (۱۳۸۳)
  ۱۳ -  سالاد فصل (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   گروه صحنه   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه  
 1. مدير هنري  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  مزارشريف (۱۳۹۳)
  ۲ -  يك، دو، سه،... پنج (۱۳۹۱)
  ۳ -  دلداده (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   گروه صحنه   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مسافر ري (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   گروه صحنه   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  يك وجب از آسمان (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   گروه صحنه   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)
  ۲ -  موميايي3 (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   گروه صحنه   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آدم برفي (۱۳۷۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.