سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی شيرازی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / جامه دار (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   جامه دار   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سفر به چزابه (۱۳۷۴)
  ۲ -  طعمه (۱۳۷۱)
  ۳ -  گنبد نور (۱۳۶۷)
  ۴ -  دستفروش (اپيزود اول) (۱۳۶۵)
  ۵ -  وكيل اول (۱۳۶۵)
  ۶ -  بايكوت (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جامه دار   با تشكر از  
 1. جامه دار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دستفروش (اپيزود سوم) (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جامه دار   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.