سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرامرز بويرنگار

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / دستيار فيلمبردار (۷) / گروه فني فيلمبرداري (۲) / دستيار تداركات (۲) / گروه فني (۴) / امور فني  (۴) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بالاش (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۷)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)
  ۲ -  آري چنين بود (۱۳۶۷)
  ۳ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)
  ۴ -  هراس (۱۳۶۶)
  ۵ -  دستفروش (اپيزود اول) (۱۳۶۵)
  ۶ -  دستفروش (اپيزود سوم) (۱۳۶۵)
  ۷ -  بايكوت (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آخرين مهلت (۱۳۶۸)
  ۲ -  مرگ پلنگ (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بالاش (۱۳۶۲)
  ۲ -  عبور از ميدان مين (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  جستجوگر (۱۳۶۸)
  ۲ -  گمشدگان (۱۳۶۶)
  ۳ -  بگذار زندگي كنم (۱۳۶۵)
  ۴ -  تاراج (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سيمرغ (۱۳۶۶)
  ۲ -  گذرگاه (۱۳۶۵)
  ۳ -  آوار (۱۳۶۴)
  ۴ -  نقطه ضعف (۱۳۶۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.