سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جعفر جلالی

 

فيلم شناسی :   مدير صحنه (۱) / مجري دكور (۴) / دكور (۵) / دستيار دكور (۲) / دستيار صحنه  (۱) فيلم شناسی :   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سينما سينماست (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه  
 1. مجري دكور  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)
  ۲ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)
  ۳ -  بدوك (۱۳۷۰)
  ۴ -  ردپايي بر شن (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه  
 1. دكور  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آدم برفي (۱۳۷۳)
  ۲ -  حمله به اچ3 (۱۳۷۳)
  ۳ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)
  ۴ -  گنبد نور (۱۳۶۷)
  ۵ -  گذرگاه (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه  
 1. دستيار دكور  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)
  ۲ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گودال (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.