سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علاءالدين كنگرلو ورامين

نام اصلي: علي كنگرلو
 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۶) / فيلمبردار (۱) / گروه فيلمبرداري (۸) / نورپرداز (۱) / نور (۲) / دستيار فيلمبردار (۵) / گروه فني فيلمبرداري (۱۰) / امور فني صدا (۱) / با تشكر از (۱) / گروه فني (۵) / امور فني  (۵) فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني صدا   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۱۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  اعتراض (۱۳۷۸)
  ۲ -  كميته مجازات (۱۳۷۷)
  ۳ -  دو روي سكه (۱۳۷۱)
  ۴ -  آواز تهران (۱۳۷۰)
  ۵ -  سازمان 4 (۱۳۶۶)
  ۶ -  تشكيلات (۱۳۶۵)
  ۷ -  سمندر (۱۳۶۴)
  ۸ -  ريشه در خون (۱۳۶۳)
  ۹ -  صاعقه (۱۳۶۳)
  ۱۰ -  مشت (۱۳۶۳)
  ۱۱ -  سناتور (۱۳۶۲)
  ۱۲ -  ميرزا كوچك خان (۱۳۶۲)
  ۱۳ -  سفير (۱۳۶۱)
  ۱۴ -  به دادم برس رفيق (۱۳۵۷)
  ۱۵ -  فقط آقا مهدي مي تونه (۱۳۵۶)
  ۱۶ -  همكلاس (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني صدا   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سازمان 4 (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني صدا   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  گيس بريده (۱۳۸۵)
  ۲ -  محاكمه (۱۳۸۵)
  ۳ -  تله (۱۳۸۴)
  ۴ -  زن زيادي (۱۳۸۳)
  ۵ -  سالاد فصل (۱۳۸۳)
  ۶ -  شوريده (۱۳۸۳)
  ۷ -  دختر ايروني (۱۳۸۱)
  ۸ -  قاصدك (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني صدا   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. نورپرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مديوم (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني صدا   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. نور  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  كيش و مات (۱۳۸۷)
  ۲ -  نانجيب (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني صدا   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سيزده گربه روي شيرواني (۱۳۸۲)
  ۲ -  مثلث آبي (۱۳۷۸)
  ۳ -  هامون (۱۳۶۸)
  ۴ -  دستفروش (اپيزود سوم) (۱۳۶۵)
  ۵ -  جنجال بزرگ (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني صدا   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱۰)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سگ كشي (۱۳۷۹)
  ۲ -  اعتراض (۱۳۷۸)
  ۳ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
  ۴ -  غريبانه (۱۳۷۶)
  ۵ -  پاتك (۱۳۷۴)
  ۶ -  دو روي سكه (۱۳۷۱)
  ۷ -  آواز تهران (۱۳۷۰)
  ۸ -  دريا براي تو (۱۳۶۹)
  ۹ -  راز كوكب (۱۳۶۸)
  ۱۰ -  مسافران مهتاب (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني صدا   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ريشه در خون (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني صدا   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سرعت (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني صدا   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بدوك (۱۳۷۰)
  ۲ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)
  ۳ -  افق (۱۳۶۷)
  ۴ -  طوبي (۱۳۶۷)
  ۵ -  تيرباران (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني صدا   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)
  ۲ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)
  ۳ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)
  ۴ -  قايقرانان (۱۳۵۱)
  ۵ -  نواب (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.