سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا حميدی

 

فيلم شناسی :   مدير تداركات (۶) / تداركات (۱۲) / گروه تداركات (۵) / دستيار تداركات  (۳) فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  خداحافظ رفيق (اپيزود اول، خداحافظ رفيق) (۱۳۸۲)
  ۲ -  اينجا چراغي روشن است (۱۳۸۱)
  ۳ -  صنوبر (۱۳۸۰)
  ۴ -  باران (۱۳۷۹)
  ۵ -  سينما سينماست (۱۳۷۶)
  ۶ -  آدم برفي (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۱۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  تصميم كبرا (۱۳۸۵)
  ۲ -  بيد مجنون (۱۳۸۳)
  ۳ -  شوخي (۱۳۷۸)
  ۴ -  لاك پشت (۱۳۷۵)
  ۵ -  يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)
  ۶ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)
  ۷ -  تابستان 58 (۱۳۶۸)
  ۸ -  شنا در زمستان (۱۳۶۸)
  ۹ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)
  ۱۰ -  گنبد نور (۱۳۶۷)
  ۱۱ -  هراس (۱۳۶۶)
  ۱۲ -  دستفروش (اپيزود سوم) (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)
  ۲ -  سفر (۱۳۷۱)
  ۳ -  يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)
  ۴ -  بدوك (۱۳۷۰)
  ۵ -  چشم شيشه اي (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)
  ۲ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)
  ۳ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.