سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كريم مرائی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۹) / گروه فيلمبرداري (۲) / دستيار فيلمبردار (۳) / گروه فني فيلمبرداري (۹) / گروه فني (۷) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۹)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  پروانه اي در باد (۱۳۸۲)
  ۲ -  عقرب (۱۳۷۵)
  ۳ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)
  ۴ -  قرباني (۱۳۷۰)
  ۵ -  عروس (۱۳۶۹)
  ۶ -  عشق و مرگ (۱۳۶۹)
  ۷ -  مهاجران (۱۳۶۹)
  ۸ -  دندان مار (۱۳۶۸)
  ۹ -  زنبورك (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هشت پا (۱۳۸۳)
  ۲ -  پروانه اي در باد (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)
  ۲ -  من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)
  ۳ -  خواستگاري (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پارتي (۱۳۷۹)
  ۲ -  لاك پشت (۱۳۷۵)
  ۳ -  آدم برفي (۱۳۷۳)
  ۴ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)
  ۵ -  دو روي سكه (۱۳۷۱)
  ۶ -  رابطه پنهاني (۱۳۷۱)
  ۷ -  مخترع 2001 (۱۳۷۰)
  ۸ -  دندان مار (۱۳۶۸)
  ۹ -  مرگ يزدگرد (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)
  ۲ -  بندر مه آلود (۱۳۷۱)
  ۳ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)
  ۴ -  عروس (۱۳۶۹)
  ۵ -  عشق و مرگ (۱۳۶۹)
  ۶ -  مهاجران (۱۳۶۹)
  ۷ -  ستارخان (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بن بست (۱۳۵۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.