سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مقدم

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۸) / چاپ (۶) / گروه فني (۱) / طراح پوستر  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   چاپ   گروه فني   طراح پوستر  
 1. بازيگر  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  دختر ايروني (۱۳۸۱)
  ۲ -  پنجاه روز التهاب (۱۳۷۲)
  ۳ -  مخترع 2001 (۱۳۷۰)
  ۴ -  عبور از مرز زندگي (۱۳۵۴)
  ۵ -  پري خوشگله (۱۳۵۳)
  ۶ -  شانس بزرگ (۱۳۴۴)
  ۷ -  پرتگاه مخوف (۱۳۴۲)
  ۸ -  دختري فرياد مي كشد (۱۳۴۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   چاپ   گروه فني   طراح پوستر  
 1. چاپ  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آرزوهاي زمين (۱۳۸۰)
  ۲ -  نامه هاي باد (۱۳۸۰)
  ۳ -  آب و آتش (۱۳۷۹)
  ۴ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۵ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)
  ۶ -  لانه عقابها (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   چاپ   گروه فني   طراح پوستر  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آن سوي مه (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   چاپ   گروه فني   طراح پوستر  
 1. طراح پوستر  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  شيطان سفيد (۱۳۴۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.