سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

غلام ولدخانی

 

فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري (۳) / گروه فني فيلمبرداري (۳) / گروه فني  (۳) فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كنسرت روي آب (۱۳۸۹)
  ۲ -  صبحي ديگر (۱۳۸۴)
  ۳ -  امتحان (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سه مرد عامي (۱۳۷۲)
  ۲ -  كودكاني ازآب و گل (۱۳۷۲)
  ۳ -  گل سرخ (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  چهارشنبه عزيز (۱۳۷۱)
  ۲ -  شهر در دست بچه ها (۱۳۷۰)
  ۳ -  اُ - منفي (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.