سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شهرام اسلامی

 

فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان (۱) / بازيگر (۲) / مدير تداركات (۲) / دستيار تداركات (۱) / حمل و نقل  (۴) فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   بازيگر   مدير تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سه درجه تب (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   بازيگر   مدير تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  گشت ارشاد (۱۳۹۰)
  ۲ -  سه درجه تب (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   بازيگر   مدير تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آدم باش (۱۳۹۳)
  ۲ -  مزارشريف (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   بازيگر   مدير تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  گشت ارشاد (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   بازيگر   مدير تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سن پترزبورگ (۱۳۸۸)
  ۲ -  پاتو زمين نذار (۱۳۸۷)
  ۳ -  سايه وحشت (۱۳۸۷)
  ۴ -  اُ - منفي (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.