سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا شمسايی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / دستيار صدابردار (۱) / دستيار صداگذاري  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  زماني براي دوست داشتن (۱۳۸۶)
  ۲ -  شاخ گاو (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري  
 1. دستيار صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري  
 1. دستيار صداگذاري  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آرزوهاي زمين (۱۳۸۰)
  ۲ -  خاموشي دريا (۱۳۸۰)
  ۳ -  نامه هاي باد (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.