سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد كريم خانی

 

فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار (۱) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / دستيار نورپردازي (۱) / تيتراژ  (۱) فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   تيتراژ  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  و باز هم عشق (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   تيتراژ  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آرزوهاي زمين (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   تيتراژ  
 1. دستيار نورپردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  و باز هم عشق (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   تيتراژ  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تحفه ها (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.