سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بابك پورراد

 

فيلم شناسی :   هماهنگي (۱) / پشتيباني توليد (۱) / دستيار توليد (۱) / طراح صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   هماهنگي   پشتيباني توليد   دستيار توليد   طراح صحنه و لباس  
 1. هماهنگي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آرزوهاي زمين (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   هماهنگي   پشتيباني توليد   دستيار توليد   طراح صحنه و لباس  
 1. پشتيباني توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گوشواره (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   هماهنگي   پشتيباني توليد   دستيار توليد   طراح صحنه و لباس  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تنهايي باد (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   هماهنگي   پشتيباني توليد   دستيار توليد   طراح صحنه و لباس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خانه روشن (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.