سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيدمجتبی مطهری

 

فيلم شناسی :   پشتيباني توليد (۱) / تداركات (۱) / با تشكر از (۲) / گروه فني (۱) / گروه مهتران  (۲) فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   تداركات   با تشكر از   گروه فني   گروه مهتران  
 1. پشتيباني توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   تداركات   با تشكر از   گروه فني   گروه مهتران  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آفتاب و عشق (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   تداركات   با تشكر از   گروه فني   گروه مهتران  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۲ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   تداركات   با تشكر از   گروه فني   گروه مهتران  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گنبد نور (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   تداركات   با تشكر از   گروه فني   گروه مهتران  
 1. گروه مهتران  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  به خاطر هانيه (۱۳۷۳)
  ۲ -  حمله به اچ3 (۱۳۷۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.