سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيدعلی حسينی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۰) / دستيار توليد (۱) / شعر (۱) / تداركات (۲) / تداركات نظامي (۱) / دستيار تداركات (۱) / حمل و نقل (۱) / جلوه هاي ويژه (۱) / دستيار جلوه هاي ويژه  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   شعر   تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات   حمل و نقل   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. بازيگر  : (۱۰)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  امتحان (۱۳۸۰)
  ۲ -  يك روز بيشتر (۱۳۷۸)
  ۳ -  بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)
  ۴ -  سفر به چزابه (۱۳۷۴)
  ۵ -  يك شب، يك غريبه (۱۳۷۳)
  ۶ -  راننده سفير (۱۳۷۲)
  ۷ -  زير آسمان (۱۳۷۱)
  ۸ -  مستاجر (۱۳۷۱)
  ۹ -  سيرك بزرگ (۱۳۷۰)
  ۱۰ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   شعر   تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات   حمل و نقل   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كتاب قانون (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   شعر   تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات   حمل و نقل   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. شعر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مرگ پلنگ (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   شعر   تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات   حمل و نقل   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  به خاطر هانيه (۱۳۷۳)
  ۲ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   شعر   تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات   حمل و نقل   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. تداركات نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هور در آتش (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   شعر   تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات   حمل و نقل   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تلفن (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   شعر   تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات   حمل و نقل   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سفر به چزابه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   شعر   تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات   حمل و نقل   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   شعر   تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات   حمل و نقل   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شبيخون (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.