سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سعيد شهرام

 

فيلم شناسی :   آهنگساز (۳۰) / اجراي موسيقي (۱) / افكت (۱) / با تشكر از (۱) / تمهيدات  (۱) فيلم شناسی :   آهنگساز   اجراي موسيقي   افكت   با تشكر از   تمهيدات  
 1. آهنگساز  : (۳۰)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دلخون (۱۳۸۷)
  ۲ -  تك درختها (۱۳۸۶)
  ۳ -  جعبه موسيقي (۱۳۸۶)
  ۴ -  مخمصه (۱۳۸۶)
  ۵ -  باغ فردوس، پنج بعد از ظهر (۱۳۸۴)
  ۶ -  پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)
  ۷ -  وقتي همه خواب بودند (۱۳۸۴)
  ۸ -  تردست (۱۳۸۳)
  ۹ -  شوريده (۱۳۸۳)
  ۱۰ -  عروس فراري (۱۳۸۳)
  ۱۱ -  مواجهه (۱۳۸۳)
  ۱۲ -  توفان شن (۱۳۷۵)
  ۱۳ -  هتل كارتن (۱۳۷۵)
  ۱۴ -  نيش (۱۳۷۳)
  ۱۵ -  آنها هيچكس را دوست ندارند (۱۳۷۲)
  ۱۶ -  من زمين را دوست دارم (۱۳۷۲)
  ۱۷ -  آباداني ها (۱۳۷۱)
  ۱۸ -  پرواز را به خاطر بسپار (۱۳۷۱)
  ۱۹ -  دو روي سكه (۱۳۷۱)
  ۲۰ -  ايليا، نقاش جوان (۱۳۷۰)
  ۲۱ -  دو نيمه سيب (۱۳۷۰)
  ۲۲ -  راه و بيراه (۱۳۷۰)
  ۲۳ -  ساده لوح (۱۳۷۰)
  ۲۴ -  مخترع 2001 (۱۳۷۰)
  ۲۵ -  رنو تهران ـ 29 (۱۳۶۹)
  ۲۶ -  مهاجران (۱۳۶۹)
  ۲۷ -  آفتاب و عشق (۱۳۶۸)
  ۲۸ -  نخلستان تشنه (۱۳۶۸)
  ۲۹ -  صخره هميشه سبز (۱۳۶۷)
  ۳۰ -  گرداب سكندر (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   اجراي موسيقي   افكت   با تشكر از   تمهيدات  
 1. اجراي موسيقي  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آفتاب و عشق (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   اجراي موسيقي   افكت   با تشكر از   تمهيدات  
 1. افكت  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرتگاه (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   اجراي موسيقي   افكت   با تشكر از   تمهيدات  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دو نيمه سيب (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   اجراي موسيقي   افكت   با تشكر از   تمهيدات  
 1. تمهيدات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دادستان (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.