سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محسن مخملباف

  تاريخ و محل تولد
هشتم خرداد ماه سال 1336
تهران

 زندگينامه  

محسن مخملباف متولد 1336 تهران است. وي فعاليت سينمايي خود را در سال 1360 با نوشتن فيلمنامه «توجيه» آغاز كرد. او پدر سميرا و حنا مخملباف (كارگردان)، ميثم مخملباف (عكاس) و همسر مرضيه مشكيني (كارگردان) است.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲۱) / نويسنده (۳۰) / طرح اوليه داستان از (۱) / بازيگر (۴) / فيلمبردار (۱) / تدوين (۲۸) / طراح صحنه و لباس (۱) / طراح صحنه (۴) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۲۱)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سفر قندهار (۱۳۷۹)
  ۲ -  داستانهاي جزيره (اپيزود دوم،تست دموكراسي) (۱۳۷۷)
  ۳ -  سكوت (۱۳۷۷)
  ۴ -  قصه هاي كيش(اپيزود سوم،در) (۱۳۷۷)
  ۵ -  مدرسه اي كه باد برد (۱۳۷۶)
  ۶ -  گبه (۱۳۷۴)
  ۷ -  نون و گلدون (۱۳۷۴)
  ۸ -  سلام سينما (۱۳۷۳)
  ۹ -  هنرپيشه (۱۳۷۱)
  ۱۰ -  ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)
  ۱۱ -  شب هاي زاينده رود (۱۳۶۹)
  ۱۲ -  نوبت عاشقي (۱۳۶۹)
  ۱۳ -  عروسي خوبان (۱۳۶۷)
  ۱۴ -  دستفروش (اپيزود اول) (۱۳۶۵)
  ۱۵ -  دستفروش (اپيزود دوم) (۱۳۶۵)
  ۱۶ -  دستفروش (اپيزود سوم) (۱۳۶۵)
  ۱۷ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)
  ۱۸ -  بايكوت (۱۳۶۴)
  ۱۹ -  استعاذه (۱۳۶۲)
  ۲۰ -  دو چشم بي سو (۱۳۶۲)
  ۲۱ -  توبه نصوح (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۳۰)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شاعر زباله ها (۱۳۸۴)
  ۲ -  روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)
  ۳ -  سفر قندهار (۱۳۷۹)
  ۴ -  تخته سياه (۱۳۷۸)
  ۵ -  سكوت (۱۳۷۷)
  ۶ -  قصه هاي كيش(اپيزود سوم،در) (۱۳۷۷)
  ۷ -  سيب (۱۳۷۶)
  ۸ -  مدرسه اي كه باد برد (۱۳۷۶)
  ۹ -  گبه (۱۳۷۴)
  ۱۰ -  نون و گلدون (۱۳۷۴)
  ۱۱ -  سلام سينما (۱۳۷۳)
  ۱۲ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)
  ۱۳ -  هنرپيشه (۱۳۷۱)
  ۱۴ -  ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)
  ۱۵ -  شب هاي زاينده رود (۱۳۶۹)
  ۱۶ -  فرماندار (۱۳۶۹)
  ۱۷ -  نوبت عاشقي (۱۳۶۹)
  ۱۸ -  مدرسه رجايي (۱۳۶۸)
  ۱۹ -  عروسي خوبان (۱۳۶۷)
  ۲۰ -  دستفروش (اپيزود اول) (۱۳۶۵)
  ۲۱ -  دستفروش (اپيزود دوم) (۱۳۶۵)
  ۲۲ -  دستفروش (اپيزود سوم) (۱۳۶۵)
  ۲۳ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)
  ۲۴ -  بايكوت (۱۳۶۴)
  ۲۵ -  زنگها (۱۳۶۴)
  ۲۶ -  استعاذه (۱۳۶۲)
  ۲۷ -  دو چشم بي سو (۱۳۶۲)
  ۲۸ -  توبه نصوح (۱۳۶۱)
  ۲۹ -  مرگ ديگري (۱۳۶۱)
  ۳۰ -  توجيه (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پنج عصر (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  داستانهاي جزيره (اپيزود دوم،تست دموكراسي) (۱۳۷۷)
  ۲ -  نون و گلدون (۱۳۷۴)
  ۳ -  سلام سينما (۱۳۷۳)
  ۴ -  كلوزآپ (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  داستانهاي جزيره (اپيزود دوم،تست دموكراسي) (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. تدوين  : (۲۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پنج عصر (۱۳۸۲)
  ۲ -  سفر قندهار (۱۳۷۹)
  ۳ -  تخته سياه (۱۳۷۸)
  ۴ -  داستانهاي جزيره (اپيزود دوم،تست دموكراسي) (۱۳۷۷)
  ۵ -  سكوت (۱۳۷۷)
  ۶ -  سيب (۱۳۷۶)
  ۷ -  مدرسه اي كه باد برد (۱۳۷۶)
  ۸ -  گبه (۱۳۷۴)
  ۹ -  نون و گلدون (۱۳۷۴)
  ۱۰ -  حسرت ديدار (۱۳۷۳)
  ۱۱ -  سلام سينما (۱۳۷۳)
  ۱۲ -  يك شب، يك غريبه (۱۳۷۳)
  ۱۳ -  زير آسمان (۱۳۷۱)
  ۱۴ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)
  ۱۵ -  هنرپيشه (۱۳۷۱)
  ۱۶ -  ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)
  ۱۷ -  شب هاي زاينده رود (۱۳۶۹)
  ۱۸ -  فرماندار (۱۳۶۹)
  ۱۹ -  نوبت عاشقي (۱۳۶۹)
  ۲۰ -  دل نمك (۱۳۶۸)
  ۲۱ -  قلب كوچك ايمان (۱۳۶۸)
  ۲۲ -  مدرسه رجايي (۱۳۶۸)
  ۲۳ -  ديده بان (۱۳۶۷)
  ۲۴ -  عروسي خوبان (۱۳۶۷)
  ۲۵ -  دستفروش (اپيزود اول) (۱۳۶۵)
  ۲۶ -  دستفروش (اپيزود دوم) (۱۳۶۵)
  ۲۷ -  دستفروش (اپيزود سوم) (۱۳۶۵)
  ۲۸ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قصه هاي كيش(اپيزود سوم،در) (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. طراح صحنه  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سكوت (۱۳۷۷)
  ۲ -  گبه (۱۳۷۴)
  ۳ -  عروسي خوبان (۱۳۶۷)
  ۴ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ابر و آفتاب (۱۳۷۵)
  ۲ -  گنگ خوابديده (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.