سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيدجواد هدی

 

فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار (۵) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / گروه فني  (۲) فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  به خاطر هانيه (۱۳۷۳)
  ۲ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)
  ۳ -  چشم شيشه اي (۱۳۶۹)
  ۴ -  آفتاب و عشق (۱۳۶۸)
  ۵ -  مهاجر (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  نخلستان تشنه (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  افق (۱۳۶۷)
  ۲ -  گنبد نور (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.