سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين حسينی فشمی

 

فيلم شناسی :   صدابردار (۱) / صداگذار (۵) / صداگذاري و ميكس (۵) / ميكس (۲) / امور صدا (۱) / امور فني صدا (۲) / دستيار صدابردار (۱) / افكت (۱) / خدمات  (۱) فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   خدمات  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   خدمات  
 1. صداگذار  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بازگشت به آينده (۱۳۹۰)
  ۲ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۳ -  پاكباخته (۱۳۷۴)
  ۴ -  ضيافت (۱۳۷۴)
  ۵ -  تحفه هند (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   خدمات  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  كما (۱۳۸۲)
  ۲ -  عطش (۱۳۸۱)
  ۳ -  تارزن و تارزان (۱۳۸۰)
  ۴ -  سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)
  ۵ -  بلمي به سوي ساحل (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   خدمات  
 1. ميكس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  جاده عشق (۱۳۷۲)
  ۲ -  رابطه (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   خدمات  
 1. امور صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مردي در آينه (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   خدمات  
 1. امور فني صدا  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)
  ۲ -  مرگ پلنگ (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   خدمات  
 1. دستيار صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سالهاي جواني (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   خدمات  
 1. افكت  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ياد و ديدار (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   خدمات  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آتش سبز (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.