سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ايرج ناظريان

 زندگينامه  

وي در سال 1314 متولد شدند و در سال 1370 فوت كردند.

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / خواننده (۱) / مدير دوبلاژ (۲) / سرپرست گويندگان  (۱۰۷) فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   مدير دوبلاژ   سرپرست گويندگان  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  چهار خواهر (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   مدير دوبلاژ   سرپرست گويندگان  
 1. خواننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  آخرين نبرد (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   مدير دوبلاژ   سرپرست گويندگان  
 1. مدير دوبلاژ  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بلمي به سوي ساحل (۱۳۶۴)
  ۲ -  شكار شكارچي (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   مدير دوبلاژ   سرپرست گويندگان  
 1. سرپرست گويندگان  : (۱۰۷)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  تشريفات (۱۳۶۴)
  ۲ -  زنجيرهاي ابريشمي (۱۳۶۴)
  ۳ -  گردباد (۱۳۶۴)
  ۴ -  مدار بسته (۱۳۶۴)
  ۵ -  مرگ گرگها (۱۳۶۴)
  ۶ -  زندان دوله تو (۱۳۶۳)
  ۷ -  شب شكن (۱۳۶۳)
  ۸ -  صف (۱۳۶۳)
  ۹ -  عقود (۱۳۶۳)
  ۱۰ -  فرار (۱۳۶۳)
  ۱۱ -  گنج (۱۳۶۳)
  ۱۲ -  گوركن (۱۳۶۳)
  ۱۳ -  مزدوران (۱۳۶۳)
  ۱۴ -  استعاذه (۱۳۶۲)
  ۱۵ -  بالاش (۱۳۶۲)
  ۱۶ -  خاك و خون (۱۳۶۲)
  ۱۷ -  دو چشم بي سو (۱۳۶۲)
  ۱۸ -  ديار عاشقان (۱۳۶۲)
  ۱۹ -  نينوا (۱۳۶۲)
  ۲۰ -  مرگ ديگري (۱۳۶۱)
  ۲۱ -  توجيه (۱۳۶۰)
  ۲۲ -  به دادم برس رفيق (۱۳۵۷)
  ۲۳ -  حق و ناحق (۱۳۵۷)
  ۲۴ -  خياباني ها (۱۳۵۷)
  ۲۵ -  سرنوشت سازان (۱۳۵۷)
  ۲۶ -  عبور از مرز شب (۱۳۵۷)
  ۲۷ -  نمك نشناس (۱۳۵۷)
  ۲۸ -  اشك رقاصه (۱۳۵۶)
  ۲۹ -  بوي گندم (۱۳۵۶)
  ۳۰ -  تازه عروس (۱۳۵۶)
  ۳۱ -  جاي امن (۱۳۵۶)
  ۳۲ -  حرمت رفيق (۱۳۵۶)
  ۳۳ -  خاكستري (۱۳۵۶)
  ۳۴ -  خان نايب (۱۳۵۶)
  ۳۵ -  زن (۱۳۵۶)
  ۳۶ -  سه دلباخته (۱۳۵۶)
  ۳۷ -  شارلوت به بازارچه مي آيد (۱۳۵۶)
  ۳۸ -  شب زخمي (۱۳۵۶)
  ۳۹ -  عشق و خشونت (۱۳۵۶)
  ۴۰ -  فري دست قشنگ (۱۳۵۶)
  ۴۱ -  فريادرس (۱۳۵۶)
  ۴۲ -  فقط آقا مهدي مي تونه (۱۳۵۶)
  ۴۳ -  كوچ (۱۳۵۶)
  ۴۴ -  مرد خدا (۱۳۵۶)
  ۴۵ -  مشكل آقاي اعتماد (۱۳۵۶)
  ۴۶ -  هزار بار مردن (۱۳۵۶)
  ۴۷ -  واسطه ها (۱۳۵۶)
  ۴۸ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۴۹ -  تنهايي (۱۳۵۵)
  ۵۰ -  جايزه (۱۳۵۵)
  ۵۱ -  جدال (۱۳۵۵)
  ۵۲ -  رامشگر (۱۳۵۵)
  ۵۳ -  علف هاي هرز (۱۳۵۵)
  ۵۴ -  غرور و تعصب (۱۳۵۵)
  ۵۵ -  قادر (۱۳۵۵)
  ۵۶ -  قاصدك (۱۳۵۵)
  ۵۷ -  والده آقا مصطفي (۱۳۵۵)
  ۵۸ -  ولي نعمت (۱۳۵۵)
  ۵۹ -  آلوده (۱۳۵۴)
  ۶۰ -  اخم نكن سركار (۱۳۵۴)
  ۶۱ -  اسلحه (۱۳۵۴)
  ۶۲ -  اضطراب (۱۳۵۴)
  ۶۳ -  انگشت نما (۱۳۵۴)
  ۶۴ -  حسرت (۱۳۵۴)
  ۶۵ -  دفاع از ناموس (۱۳۵۴)
  ۶۶ -  رقيب (۱۳۵۴)
  ۶۷ -  سارق (۱۳۵۴)
  ۶۸ -  شب غريبان (۱۳۵۴)
  ۶۹ -  فرار از حجله (۱۳۵۴)
  ۷۰ -  فراشباشي (۱۳۵۴)
  ۷۱ -  قسم (۱۳۵۴)
  ۷۲ -  كمين (۱۳۵۴)
  ۷۳ -  مجازات (۱۳۵۴)
  ۷۴ -  مشكي (۱۳۵۴)
  ۷۵ -  هم خون (۱۳۵۴)
  ۷۶ -  هم قسم (۱۳۵۴)
  ۷۷ -  آب (۱۳۵۳)
  ۷۸ -  الكي خوش (۱۳۵۳)
  ۷۹ -  بنده خدا (۱۳۵۳)
  ۸۰ -  خشم و خون (۱۳۵۳)
  ۸۱ -  شوهر كرايه اي (۱۳۵۳)
  ۸۲ -  كنيز (۱۳۵۳)
  ۸۳ -  مرد شب (۱۳۵۳)
  ۸۴ -  مرگ در باران (۱۳۵۳)
  ۸۵ -  مهدي فرنگي (۱۳۵۳)
  ۸۶ -  هياهو (۱۳۵۳)
  ۸۷ -  ياران (۱۳۵۳)
  ۸۸ -  ياور (۱۳۵۳)
  ۸۹ -  بدكاران (۱۳۵۲)
  ۹۰ -  بيقرار (۱۳۵۲)
  ۹۱ -  پاپوش (۱۳۵۲)
  ۹۲ -  پسرخوانده (۱۳۵۲)
  ۹۳ -  حريص (۱۳۵۲)
  ۹۴ -  عروس و مادر شوهر (۱۳۵۲)
  ۹۵ -  غريب (۱۳۵۲)
  ۹۶ -  قصه ماهان (۱۳۵۲)
  ۹۷ -  گريز از مرگ (۱۳۵۲)
  ۹۸ -  مردها و نامردها (۱۳۵۲)
  ۹۹ -  مرواريد (۱۳۵۲)
  ۱۰۰ -  آخرين نبرد (۱۳۵۱)
  ۱۰۱ -  اتل متل توتوله (۱۳۵۱)
  ۱۰۲ -  فدايي (۱۳۵۱)
  ۱۰۳ -  نواب (۱۳۵۱)
  ۱۰۴ -  عزيز قرقي (۱۳۵۰)
  ۱۰۵ -  عمو يادگار (۱۳۵۰)
  ۱۰۶ -  عصيان (۱۳۴۵)
  ۱۰۷ -  سرسام (۱۳۴۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.