سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهزاد بهزادپور

 زندگينامه  

بهزاد بهزادپور متولد 1340 تهران است. وي فعاليت هنري را با نويسندگي و كارگرداني تئاتر آغاز كرد. او سينما را با بازي در فيلم «توبه نصوح» به كارگرداني محسن مخملباف تجربه كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۳) / مشاور كارگردان (۳) / نويسنده (۸) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / مشاور تحقيق (۱) / بازيگر (۸) / تدوين (۸) / با تشكر از (۲) / ساخت آنونس  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور تحقيق   بازيگر   تدوين   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خداحافظ رفيق (اپيزود اول، خداحافظ رفيق) (۱۳۸۲)
  ۲ -  خداحافظ رفيق (اپيزود دوم، يك لحظه رنگين كمان) (۱۳۸۲)
  ۳ -  خداحافظ رفيق (اپيزود سوم، گل شيشه اي) (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور تحقيق   بازيگر   تدوين   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. مشاور كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)
  ۲ -  گنبد نور (۱۳۶۷)
  ۳ -  گودال (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور تحقيق   بازيگر   تدوين   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. نويسنده  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  كلانتري غيرانتفاعي (۱۳۸۷)
  ۲ -  خداحافظ رفيق (اپيزود اول، خداحافظ رفيق) (۱۳۸۲)
  ۳ -  خداحافظ رفيق (اپيزود دوم، يك لحظه رنگين كمان) (۱۳۸۲)
  ۴ -  خداحافظ رفيق (اپيزود سوم، گل شيشه اي) (۱۳۸۲)
  ۵ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۶ -  باشگاه سري (۱۳۷۷)
  ۷ -  قله دنيا (۱۳۷۴)
  ۸ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور تحقيق   بازيگر   تدوين   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كلانتري غيرانتفاعي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور تحقيق   بازيگر   تدوين   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. مشاور تحقيق  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور تحقيق   بازيگر   تدوين   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. بازيگر  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  خسوف (۱۳۷۱)
  ۲ -  مجنون (۱۳۶۹)
  ۳ -  ردپايي بر شن (۱۳۶۶)
  ۴ -  دستفروش (اپيزود اول) (۱۳۶۵)
  ۵ -  دستفروش (اپيزود سوم) (۱۳۶۵)
  ۶ -  بلمي به سوي ساحل (۱۳۶۴)
  ۷ -  دو چشم بي سو (۱۳۶۲)
  ۸ -  توبه نصوح (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور تحقيق   بازيگر   تدوين   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. تدوين  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  خداحافظ رفيق (اپيزود اول، خداحافظ رفيق) (۱۳۸۲)
  ۲ -  خداحافظ رفيق (اپيزود دوم، يك لحظه رنگين كمان) (۱۳۸۲)
  ۳ -  خداحافظ رفيق (اپيزود سوم، گل شيشه اي) (۱۳۸۲)
  ۴ -  كولي (۱۳۸۱)
  ۵ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)
  ۶ -  نخلستان تشنه (۱۳۶۸)
  ۷ -  گنبد نور (۱۳۶۷)
  ۸ -  گودال (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور تحقيق   بازيگر   تدوين   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۲ -  بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور تحقيق   بازيگر   تدوين   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. ساخت آنونس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سفر به چزابه (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.