سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد آخوندی

  تاريخ و محل تولد
پانزدهم آبان ماه سال 1340
تهران

 زندگينامه  

حميد آخوندي متولد 1340 تهران، داراي مدرك ديپلم رياضي فيزيك است. وي از 14 سالگي با نوشتن قصه در مجلات فعاليت داشته است. او در سال هاي 55 و 56 نفر اول نمايشنامه نويسي در شهر تهران شد و در سال 66 كار مطبوعاتي و فرهنگي خود را در روزنامه جمهوري اسلامي ادامه داد همچنين از سال 69 كار سينمايي خود را آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۲) / مشاور كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / مشاور تحقيق (۱) / مشاور فيلمنامه (۱) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۳) / با همكاري (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   مشاور تحقيق   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باشگاه سري (۱۳۷۷)
  ۲ -  سفر به چزابه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   مشاور تحقيق   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   با تشكر از  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   مشاور تحقيق   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   مشاور تحقيق   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   با تشكر از  
 1. مشاور تحقيق  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   مشاور تحقيق   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   با تشكر از  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پناهنده (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   مشاور تحقيق   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پناهنده (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   مشاور تحقيق   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ماهورا (۱۳۹۵)
  ۲ -  چاقي (۱۳۹۳)
  ۳ -  پايان خدمت (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   مشاور تحقيق   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   با تشكر از  
 1. با همكاري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پناهنده (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   مشاور تحقيق   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خسوف (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.