سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن عليمردانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / تهيه كننده (۳) / مدير فيلمبرداري (۵) / فيلمبردار  (۵) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار  
 1. تهيه كننده  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  دربست (۱۳۹۳)
  ۲ -  سلام بر فرشتگان (۱۳۸۹)
  ۳ -  نفوذي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آخرين تكسوار (۱۳۷۷)
  ۲ -  جاي امن (۱۳۷۲)
  ۳ -  تونل (۱۳۷۱)
  ۴ -  نخلستان تشنه (۱۳۶۸)
  ۵ -  قاصد (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار  
 1. فيلمبردار  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  چوري (۱۳۷۹)
  ۲ -  پيشاني سفيد (۱۳۷۱)
  ۳ -  آفتاب و عشق (۱۳۶۸)
  ۴ -  انسان و اسلحه (۱۳۶۷)
  ۵ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.