1 2 3 4
5 6 7
9 8
جستجو درعناوين خبری
  بگرد
جستجوی پيشرفته | راهنما
آخرين رويدادها سينمايی
گزارشات
مصاحبه ها
نقدها و مقالات
اخبار فيلم
فيـــلمهای در دست توليد
محصولات آينده سوره
اخبار هنرمندان
اخبار جشنواره ها
اخبار اصناف سينمايی
اخبار دفاتر تهیه و توليد
اخبار سينمای جهان
روزشمارسینما
خبرگزاری ها
 تعداد بازديد : 146  تاريخ مخابره خبر:  ۱۳/۴/۱۳۸۳  نوع : خبر
 کد خبر : 138304130001  ساعت مخابره خبر: ۱۸:۱۸:۲۶
    ۱۳۸۳/۰۴/۱۳                              تاريخ نشر خبر :  
 

سينماگران گله مندند

مميزى تبليغات شهرى، مشکل جديد سينماى ايران

تبليغات امروزه يکي ازابزارهاى مهم جذب مخاطب ومشترى درحوزه هاى فرهنگي،
هنرى واقتصادى محسوب ميشود و رسانه هاى تصويرى، نوشتارى و فضاهاى شهرى از
اهرم هاى معرفي و تبليغ آثار و توليدات صاحبان سرمايه به شمار ميآيند.

به گزارش سايت سينمايي سوره، «محمود احمدي نژاد» گفت: شايد سينما به دليل گستردگي مخاطب بيش از ديگر هنرها به جذب مخاطب و درآمدزايي نياز دارد و به اعتقاد كارشناسان حيات و استمرار توليدات سينمايي تا حدود زيادى در گرو تبليغات است . سينماگران ايراني معتقدند اگر توليدات سينما امكان تبليغات در تلويزيون و فضاهاى شهرى را از دست بدهند سالن هاى سينما خالي از تماشاگر خواهد شد و اين امر به نوبه خود سينما و فيلم سازى ايران را با بحران جدى رو به رو مي كند. به اعتقاد كارشناسان ، نبود تبليغات مناسب تلويزيوني، اعمال محدويت و مميزى غيرتخصصي،تعدد نهادهاى موازى فرهنگي و نبود هماهنگي ميان دستگاه هاى اجرايي از جمله مشكلاتي است كه حوزه تبليغات سينمايي با آن روبه رو است . وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي به عنوان متولي و سياست گذار دولتي حوزه توليد، توزيع و نمايش فيلم هاى سينمايي داراى دستورالعمل و سياست هاى تاييد شده از منظر حكومتي و اجرايي است كه اجراى آن بر ساير نهادها همچون شهردارىها مفروض است . باتوجه به تنگناهاى تبليغي- تصويرى رسانه ملي براى پخش آگهي هاى سينمايي، تبليغات شهرى بهترين شيوه براى معرفي و نمايش آثار سينمايي است واين شيوه در طول سال هاى اخير موفق بوده است . شهردارى تهران به تازگي و در قالب مميزى و مقررات جديد از نصب تابلوهاي تبليغاتي آثار سينمايي فارغ از مجوزهاى قانوني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جلوگيرى مي كند. عده اى از مسوولان شهرى تاييد تبليغات شهرى را در حوزه وظايف شهردارى ميدانند و در مقابل سينماگران نيز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را متولي اين امر عنوان مي كنند. شهردار تهران معتقد است كه تبليغات فيلم هاى سينمايي در تهران را ابتدا شهردارى تاييد مي كند. تمامي تبليغات كه روى تابلوها مي شود، بايد تابع مقررات باشد. وى ادامه داد : اين مقررات دراختيار سازمان زيباسازى شهرتهران قرار گرفته و سازمان زيباسازى بايد از حيطه عمومي شهر صيانت كند. شهردار تهران خاطر نشان كرد : پس از اين كه سازمان زيباسازى به لحاظ زيبايي و حفاظت از حوزه عمومي شهر كار خود را انجام داد، سپس افرادى كه مي خواهند تبليغ كنند، بايد به وزارت ارشاد مراجعه كنند. احمدى نژاد تصريح كرد : حيطه عمومي دراختيار مديريت عمومي شهر قرار دارد و طبيعي است كه يك هماهنگي بايد در اين ميان صورت گيرد. وى گفت : اين امر منحصر به فيلم هاى سينمايي نيست و يك قانون كلي است و اين اميتاز متعلق به همه شهروندان است و طبق قانون سازمان زيباسازى و بر اساس آيين نامه ى تاييد شده از سوى مراجع ذى صلاح افراد حقيقي و حقوقي بايد ضوابط شهرى را عايت كنند. به گفته احمدى نژاد، تعيين فاصله تابلوها، رنگ ، اندازه ، نورپردازى و ابعاد كلمات استانداردى داردكه سازمان زيباسازى موظف است اين استانداردها را رعايت كند. عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراى اسلامي شهر تهران نيز گفت : اعمال مميزى توسط سازمان زيباسازى شهردارى بر اساس اصل پاسخگويي به پرسش هاى مردم است . "منظر خيرحبيب الهي" افزود : سازمان زيباسازى و وزارت ارشاد (به عنوان كارگزار مردم ) ، با اين پرسش مردم مواجه هستند كه براى مسائل فرهنگي شهرچه ميخواهند بكنند و به مردم نيز چه پاسخي بايد بدهند؟. وى "زيباسازى" شهرى را تنها زيبايي ظاهرى ندانست و تصريح كرد : زيبايي بر جرياني تاكيد دارد كه بايد ديد چه معنايي از آن استخراج ميشود، رنگ ، شكل و محتواى يك تبليغ ، فرهنگي را به مردم منتقل ميكند بنابراين سازمان زيباسازى بايد در اين امر دخالت و نظارت داشته باشد. اين عضو شوراى اسلامي شهر تهران در پاسخ به اين پرسش كه "آيا سازمان زيباسازى شهردارى روى بخش نرم افزارى تبليغات دخالت دارد؟"، گفت : در موادىاز قوانين اجازه دخالت در بخش نرم افزارى تبلغيات به سازمان زيباسازى داده شد كه اين امر بايد تقويت شود. شوراى مركزى اتحاديه تهيه كنندگان و توزيع فيلم ايران همچنين اعلام كرد : مانع تراشي و دخالت هاى غيرقانوني سازمان هاى زيباسازى و فرهنگي و هنرى شهردارى تهران ، تبليغات اين حوزه هنرى براى اطلاع رساني فرهنگي را مختل كرده است . اين دخالت هابه گونه اى بوده است كه سه فيلم سينمايي درحال نمايش يا آماده نمايش ، امكان اطلاع رساني از طريق تبليغات محيطي را از دست داده اند. "سيدغلامرضا موسوى" سخنگوى اين اتحاديه گفت : اقدام سازمان زيباسازى شهردارى تهران در مميزى پلاكاردها و تابلوهاى تبليغاتي (تبليغات محيطي ) برخلاف نص صريح قانون است . "اين اقدام سازمان زيباسازى در شرايطي صورت ميگيرد كه براساس قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامي كه به تاييد شوراى محترم نگهبان نيز رسيده ، وزارت فرهنگ وارشاداسلامي مسووليت نظارت و صدور مجوز براى تمامي تبليغات از جمله تبليغات محيطي را بر عهده دارد". "براساس اين قانون ، اداره كل نظارت و ارزشيابي، طرح ها و عكس هاى سر در سالن هاى سينما و تابلوهاى تبليغات محيطي را بازبيني و اجازه نصب صادر مي كند. سخنگوى اتحايه تهيه كنندگان و توزيع فيلم افزود : سازمان زيباسازى شهردارى تهران با دستورالعملي نصب عكس ها و طرح ها را منوط به دريافت مجوز از اين سازمان كرده است . " شوراى مركزى اين اتحاديه معتقد است كه اين اقدام برخلاف قوانين موضوعه كشور است و از رييس شوراى شهر و شهردار تهران ميخواهد كه اين اقدام غير قانوني را متوقف كنند". موسوى ادامه داد : همچنين سازمان فرهنگي و هنرى شهردارى تهران به تازگي فيلم هاى ايراني داراى پروانه نمايش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را موردبازبيني و مميزى مجدد قرار داده است . وى گفت : مميزى مجدد فيلم ها بدعت خطرناكي است كه ميتواند آثار و تبعات منفي به بار آورد."شوراى مركزى اتحاديه تهيه كنندگان و توزيع فيلم در صورت ادامه اقدام غيرقانوني سازمان فرهنگي و هنرى شهردارى تهران ، موضوع عدم ارائه فيلم هاى سينمايي به سالن ها و فرهنگسراهاى اين سازمان را در دستور كار خود قرار مي دهد". سخنگوى انجمن صنفي سينماداران هم مميزى تبليغات محيطي فيلم سينمايي در تهران را بي احترامي به جامعه هنرى دانست . "فرشيد موتمني آذر" افزود : لازم است مسوولان وزارت ارشاد براى حل اين مشكل با مسوولان شهردارى تهران رايزني كند. وى ادامه داد : مميزى براى جامعه فيلم ساز ايران به امرى عادى تبديل شده و اين مساله آسيب هاى جبران ناپذيرى به آنان وارد كرده است . اين مسوول تصريح كرد : هنگامي كه آثار توليدكنندگان فيلم هاى سينمايي براىتبليغات از كانال هاى سخت مميزى وزارت ارشاد عبور ميكنند، مميزى شهردارى تهران ديگر قابل توجيه نيست . به گفته موتمني آذر، وقتي يك فيلم ساز براى تبليغات تصويرى و مكتوب خود از وزارت ارشاد مجوز دريافت ميكند، دليلي ندارد كه سازمان زيباسازى عكس - هاى فيلم ها را نيز مميزى كند. سخنگوى انجمن صنفي سينماداران ايران در ادامه افزود : هر عكس و پلاكارد تبليغي فيلم سينمايي، با مهر وزارت ارشاد كه بسيار معتبر است تبليغ مي شود و شهردارى تهران بايد اين را بپذيرد. موتمني آذر با طرح اين پرسش كه "فيلم سازان براى تبليغ يك فيلم ، بايد از چه مراحلي عبور كنند"، گفت : تلويزيون نيز براى تبليغ يك فيلم در زمان اكران محدوديت ايجاد ميكند اما چندى بعد فيلم را خريده و به طور عمومي نمايش مي دهد. وى تاكيد كرد: ادامه يافتن مميزىهاى تبليغي از سوى شهردارى تهران صددرصد به سينماهاى تهران آسيب وارد مي كند و معتقديم كه اين مساله از طريق رايزني قابل حل است .
انتهای پیام /

 
   
 
    خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
  كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com