سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

  جشنواره های مربوط به    محسن روزبهاني
فيلم فجر (دوره چهلم)  (ايران )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۴۰۰ كانديدا سيمرغ بلورين بهترين جلوه هاي ويژه ميداني
برای فيلم : دسته دختران
 
فيلم فجر- دوره سي و هشتم   (ايران )
سوداي سيمرغ
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۹۸ كانديدا سيمرغ بلورين بهترين جلوه هاي ويژه ميداني
برای فيلم : آبادان يازده60
۱۳۹۸ برگزيده سيمرغ بلورين بهترين جلوه هاي ويژه ميداني
برای فيلم : روز صفر
۱۳۹۸ كانديدا سيمرغ بلورين بهترين جلوه هاي ويژه ميداني
برای فيلم : روز صفر
 
فيلم فجر- دوره سي و ششم  (ايران )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۹۶ كانديدا سيمرغ بلورين بهترين جلوه هاي ويژه ميداني
برای فيلم : به وقت شام
۱۳۹۶ برگزيده سيمرغ بلورين بهترين جلوه هاي ويژه ميداني
برای فيلم : تنگه ابوقريب
۱۳۹۶ كانديدا سيمرغ بلورين بهترين جلوه هاي ويژه ميداني
برای فيلم : تنگه ابوقريب
۱۳۹۶ كانديدا سيمرغ بلورين بهترين جلوه هاي ويژه ميداني
برای فيلم : سرو زير آب
 
فيلم فجر- دوره سي‌ و پنجم  (ايران )
سوداي سيمرغ
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۹۵ كانديدا سيمرغ بلورين جلوه هاي ويژه ميداني و تصويري
برای فيلم : ماجراي نيمروز
 
جشن خانه سينما - دوره شانزدهم   (ايران )
( ---------- )
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۹۳ كانديدا (-----------) بهترين جلوه هاي ويژه
برای فيلم : روزهاي زندگي
۱۳۹۳ برگزيده تنديس بهترين جلوه هاي ويژه
برای فيلم : روزهاي زندگي
۱۳۹۳ كانديدا (-----------) بهترين جلوه هاي ويژه
برای فيلم : ملكه
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره سي و يکم  (ايران )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۹۱ كانديدا (-----------) بهترين جلوه هاي ويژه ميداني
برای فيلم : استرداد
۱۳۹۱ برگزيده سيمرغ بلورين بهترين جلوه هاي ويژه ميداني
برای فيلم : استرداد
۱۳۹۱ كانديدا (-----------) بهترين جلوه هاي ويژه ميداني
برای فيلم : زيباتر از زندگي
 
دفاع مقدس - دوره دوازدهم  (ايران )
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۹۱ برگزيده تنديس بهترين جلوه هاي ويژه
برای فيلم : 33 روز
۱۳۹۱ برگزيده تنديس بهترين جلوه هاي ويژه
برای فيلم : روزهاي زندگي
۱۳۹۱ برگزيده تنديس بهترين جلوه هاي ويژه
برای فيلم : ملكه
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيست و نهم  (ايران )
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۹ برگزيده سيمرغ بلورين بهترين جلوه هاي ويژه ميداني
برای فيلم : 33 روز
۱۳۸۹ برگزيده سيمرغ بلورين بهترين جلوه هاي ويژه رايانه اي
برای فيلم : 33 روز
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيست و هشتم  (ايران )
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۸ برگزيده سيمرغ بلورين بهترين جلوه هاي ويژه ميداني
برای فيلم : شب واقعه
 
جشن خانه سينما ـ دوره دوازدهم  (ايران )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۷ كانديدا تنديس بهترين جلوه هاي ويژه
برای فيلم : خواب ليلا
 
جشن خانه سينما ـ دوره يازدهم  (ايران )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۶ كانديدا (-----------) جلوه هاي ويژه ميداني و تصويري
برای فيلم : اتوبوس شب
۱۳۸۶ برگزيده تنديس جلوه هاي ويژه ميداني و تصويري
برای فيلم : روز سوم
۱۳۸۶ كانديدا (-----------) جلوه هاي ويژه ميداني و تصويري
برای فيلم : قاعده بازي
 
جشن خانه سينما ـ دوره دهم  (ايران )
بخش مسابقه فيلم هاي بلند
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۵ برگزيده تنديس بهترين جلوه هاي ويژه
برای فيلم : تقاطع
۱۳۸۵ كانديدا (-----------) بهترين جلوه هاي ويژه
برای فيلم : شبانه
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيست و پنجم  (ايران )
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۵ كانديدا (-----------) بهترين جلوه هاي ويژه
برای فيلم : روز سوم
۱۳۸۵ برگزيده سيمرغ بلورين بهترين جلوه هاي ويژه
برای فيلم : قاعده بازي
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيست و چهارم  (ايران )
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۴ برگزيده سيمرغ بلورين بهترين جلوه هاي ويژه
برای فيلم : شهر آشوب
 
جشن خانه سينما ـ دوره نهم  (ايران )
بخش مسابقه فيلم هاي بلند
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۴ برگزيده تنديس بهترين جلوه هاي ويژه
برای فيلم : دوئل
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيست و سوم  (ايران )
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ كانديدا (-----------) بهترين جلوه هاي ويژه
برای فيلم : بيد مجنون
۱۳۸۳ كانديدا (-----------) بهترين جلوه هاي ويژه
برای فيلم : خيلي دور، خيلي نزديك
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيست و دوم  (ايران )
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۲ كانديدا (-----------) بهترين جلوه هاي ويژه
برای فيلم : خداحافظ رفيق (اپيزود اول، خداحافظ رفيق)
۱۳۸۲ برگزيده سيمرغ بلورين بهترين جلوه هاي ويژه
برای فيلم : دوئل
 
جشن خانه سينما ـ دوره پنجم  (ايران )
بخش مسابقه فيلم هاي بلند
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۰ كانديدا (-----------) بهترين جلوه هاي ويژه
برای فيلم : باران
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره هفدهم   (ايران )
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۷ كانديدا (-----------) بهترين جلوه هاي ويژه
برای فيلم : روبان قرمز
 
دفاع مقدس ـ دوره هفتم   (ايران )
بخش مسابقه فيلم هاي بلند
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۷ برگزيده لوح افتخار بهترين جلوه هاي ويژه
برای فيلم : سرزمين خورشيد
۱۳۷۷ برگزيده شش سكه بهار آزادي بهترين جلوه هاي ويژه
برای فيلم : سرزمين خورشيد
۱۳۷۷ برگزيده تنديس جشنواره بهترين جلوه هاي ويژه
برای فيلم : سرزمين خورشيد
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره پانزدهم   (ايران )
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۵ برگزيده سيمرغ بلورين بهترين جلوه هاي ويژه
برای فيلم : سرزمين خورشيد
 
دفاع مقدس ـ دوره پنجم  (ايران )
بخش مسابقه فيلم هاي بلند
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۳ كانديدا (-----------) بهترين جلوه هاي ويژه
برای فيلم : آخرين شناسايي
۱۳۷۳ برگزيده دوازده سكه بهار آزادي بهترين جلوه هاي ويژه
برای فيلم : سجاده آتش
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره دوازدهم   (ايران )
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۲ كانديدا (-----------) بهترين جلوه هاي ويژه
برای فيلم : آخرين شناسايي
۱۳۷۲ برگزيده سيمرغ بلورين بهترين جلوه هاي ويژه
برای فيلم : سجاده آتش
 

    خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
  كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com