سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

  جشنواره های مربوط به    ايرج گل افشان
جشن خانه سينما ـ دوره پنجم
بخش مسابقه ـ نمونه فيلم (آنونس)
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۰ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : دختري بنام تندر
۱۳۸۰ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : عشق شيشه اي
۱۳۸۰ كانديدا (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : همسر دلخواه من
 
جشن خانه سينما ـ دوره چهارم
بخش مسابقه ـ نمونه فيلم (آنونس)
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : آسمان پرستاره
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : پرواز خاموش
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : رنجر
۱۳۷۹ كانديدا (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : رنگ خدا
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : طوطيا
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : عشق + 2
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : عشق بدون مرز
 
جشن خانه سينما ـ دوره سوم
بخش مسابقه ـ نمونه فيلم (آنونس)
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۸ كانديدا (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : جهان پهلوان تختي
۱۳۷۸ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : مهر مادري
 
دفاع مقدس ـ دوره ششم
بخش مسابقه مواد تبليغاتي فيلم ها
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۵ شركت كننده (-----------) بهترين نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : جنگ نفتكشها
۱۳۷۵ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : كوسه ها
۱۳۷۵ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : هفت گذرگاه
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره پانزدهم
بخش مسابقه مواد تبليغاتي فيلم ها
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۵ برگزيده سيمرغ بلورين نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : برج مينو
۱۳۷۵ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : جهنم سبز
۱۳۷۵ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : شاخ گاو
۱۳۷۵ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : عاشقانه
۱۳۷۵ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : فاتح
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره چهاردهم
بخش مسابقه مواد تبليغاتي فيلم ها
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۴ برگزيده ديپلم افتخار نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : درد مشترك
۱۳۷۴ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : دشت ارغواني
۱۳۷۴ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : دل و دشنه
۱۳۷۴ برگزيده ديپلم افتخار نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : روسري آبي
۱۳۷۴ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : سلام سينما
۱۳۷۴ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : كيميا
۱۳۷۴ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : مرواريد سياه
۱۳۷۴ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : مي خواهم زنده بمانم
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره سيزدهم
بخش مسابقه مواد تبليغاتي فيلم ها
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۳ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : پادزهر
۱۳۷۳ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : پرتگاه
۱۳۷۳ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : تاواريش
۱۳۷۳ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : جنگ نفتكشها
۱۳۷۳ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : حماسه مجنون
۱۳۷۳ كانديدا (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : خاكستر سبز
۱۳۷۳ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : دمرل
۱۳۷۳ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : راننده سفير
۱۳۷۳ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : من زمين را دوست دارم
۱۳۷۳ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : نيش
۱۳۷۳ برگزيده ديپلم افتخار نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : همسر
 
دفاع مقدس ـ دوره پنجم
بخش مسابقه مواد تبليغاتي فيلم ها
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۳ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : باز باران
۱۳۷۳ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : بلمي به سوي ساحل
۱۳۷۳ برگزيده تنديس نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : چشم شيشه اي
۱۳۷۳ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : چون ابر در بهاران
۱۳۷۳ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : در جستجوي قهرمان
۱۳۷۳ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : مهاجر
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره دوازدهم
بخش مسابقه مواد تبليغاتي فيلم ها
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۲ شركت كننده نامشخص نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : آتش در خرمن
۱۳۷۲ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : آذرخش
۱۳۷۲ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : چهارشنبه عزيز
۱۳۷۲ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : خون بس
۱۳۷۲ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : دو همسفر
۱۳۷۲ كانديدا (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : راز خنجر
۱۳۷۲ برگزيده ديپلم افتخار نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : سارا
۱۳۷۲ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : صليب طلايي
۱۳۷۲ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : مرد ناتمام
۱۳۷۲ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : هنرپيشه
۱۳۷۲ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : يكبار براي هميشه
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره يازدهم
بخش مسابقه مواد تبليغاتي فيلم ها
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۱ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : آقاي بخشدار
۱۳۷۱ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : انفجار در اتاق عمل
۱۳۷۱ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : بدوك
۱۳۷۱ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : برخورد
۱۳۷۱ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : پرواز در نهايت
۱۳۷۱ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : پوتين
۱۳۷۱ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : خانه خلوت
۱۳۷۱ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : دادستان
۱۳۷۱ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : دلشدگان
۱۳۷۱ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : دو نيمه سيب
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره دهم
بخش مسابقه ـ نمونه فيلم (آنونس)
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۰ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : چشم شيشه اي
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره دهم
بخش مسابقه ـ فيلم هاي تربيتي دانش آموزان
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۰ شركت كننده سيمرغ بلورين نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : تعقيب سايه ها
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره دهم
بخش مسابقه مواد تبليغاتي فيلم ها
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۰ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : دو فيلم با يك بليت
۱۳۷۰ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : رنو تهران ـ 29
۱۳۷۰ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : سفر جادويي
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره نهم
بخش مسابقه مواد تبليغاتي فيلم ها
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۶۹ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : آخرين پرواز
۱۳۶۹ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : اي ايران
۱۳۶۹ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : پول خارجي
۱۳۶۹ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : ريحانه
۱۳۶۹ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : ساوالان
۱۳۶۹ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : عبور از غبار
۱۳۶۹ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : مادر
۱۳۶۹ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : مهاجر
۱۳۶۹ برگزيده سيمرغ بلورين نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : هامون
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره هشتم
بخش مسابقه مواد تبليغاتي فيلم ها
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۶۸ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : جعفرخان از فرنگ برگشته
۱۳۶۸ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : در مسير تندباد
۱۳۶۸ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : شاخه هاي بيد
۱۳۶۸ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : عروسي خوبان
۱۳۶۸ كانديدا (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : كشتي آنجليكا
۱۳۶۸ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : گراند سينما
۱۳۶۸ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : گل مريم
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره هفتم
بخش مسابقه مواد تبليغاتي فيلم ها
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۶۷ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : پرنده كوچك خوشبختي
۱۳۶۷ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : كاني مانگا
۱۳۶۷ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : وكيل اول
۱۳۶۷ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : يار در خانه
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره ششم
بخش مرور چشم انداز نمونه فيلم (آنونس) هاي بعد از انقلاب
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۶۶ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : بگذار زندگي كنم
۱۳۶۶ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : بلمي به سوي ساحل
۱۳۶۶ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : دبيرستان
۱۳۶۶ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : زخمه
۱۳۶۶ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : سناتور
۱۳۶۶ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : طلسم
۱۳۶۶ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : گمشده
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره ششم
بخش مسابقه چشم انداز نمونه (آنونس) فيلم هاي پس از انقلاب
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۶۶ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : اتوبوس
۱۳۶۶ شركت كننده (-----------) نمونه فيلم (آنونس)
برای فيلم : ناخداخورشيد
 

    خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
  كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com