سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
جزييات اصلی
تمام عوامل
شركت تهيه كننده
( ) تمام جشنواره ها
( ) جشنواره داخلی
( ) جشنواره خارجی
( ) ديدگاه عوامل فيلم
( ) خلاصه داستان فيلم
تمام رويدادها
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک هنرمندان
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
( ) آلبوم عكس
( ) عكس های  فيلم 
( ) عکس های پشت صحنه
( ) پوستر
( ) گزيده سكانس
( ) محل فيلمبرداری
( ) مسائل فنی
( ) سايت های اختصاصی

 جشنواره های فيلم هور در آتش (۱۳۷۰)
جشنواره بين المللي فيلم اوكيناوا  (ژاپن )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) فيلم
اميرحسين شريفي
 
جشنواره دفاع مقدس ـ دوره هشتم   (ايران )
بخش مسابقه فيلم هاي بلند ـ دفاع مقدس (بيست ساله)
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) فيلم
 
جشنواره دفاع مقدس ـ دوره هشتم   (ايران )
بخش مسابقه عكس بيست ساله
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) عكس
 
جشنواره بين المللي فيلم نيوجرسي  (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۸ شركت كننده (-----------) فيلم
اميرحسين شريفي
 
جشنواره بين المللي فيلم هاي ايراني در مركز فيلم هاي آسيايي، سريلانكا ـ دوره چهارم  (سريلانكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۷ شركت كننده (-----------) فيلم
اميرحسين شريفي
 
جشنواره دفاع مقدس ـ دوره هفتم   (ايران )
بخش مرور بر آثار عزيزالله حميدنژاد
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۷ شركت كننده (-----------) فيلم
 
جشنواره دفاع مقدس ـ دوره ششم  (ايران )
بخش مسابقه فيلم هاي بلند
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۵ شركت كننده (-----------) فيلم
 
جشنواره بين المللي فيلم هند ـ دوره بيست و هفتم  (هندوستان )
بخش مسابقه ـ چشم انداز سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۴ شركت كننده (-----------) فيلم
اميرحسين شريفي
 
جشنواره بين المللي فيلم فوكوئوكا ـ دوره پنجم  (ژاپن )
بخش مسابقه ـ چشم انداز سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۴ شركت كننده (-----------) فيلم
اميرحسين شريفي
 
جشنواره بين المللي فيلم المپيا ـ دوره يازدهم  (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۳ شركت كننده (-----------) فيلم
اميرحسين شريفي
 
جشنواره بين المللي فيلم هاوايي ـ دوره چهاردهم  (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۳ شركت كننده (-----------) فيلم
اميرحسين شريفي
 
جشنواره بين المللي فيلم هنگ كنگ ـ دوره هجدهم  (هنگ كنگ )
بخش ويژه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۳ شركت كننده (-----------) فيلم
اميرحسين شريفي
 
جشنواره بين المللي فيلم حقوق بشر پورتلند ـ دوره اول  (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۳ شركت كننده (-----------) فيلم
اميرحسين شريفي
 
جشنواره بين المللي فيلم حقوق بشر سياتل ـ دوره سوم  (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۳ شركت كننده (-----------) فيلم
اميرحسين شريفي
 
جشنواره بين المللي فيلم هاي ايراني در فري تاون  (سيرالئون )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۳ شركت كننده (-----------) فيلم
اميرحسين شريفي
 
جشنواره بين المللي فيلم هاي ايراني در مركز فيلم شيكاگو ـ دوره چهارم  (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۲ شركت كننده (-----------) فيلم
اميرحسين شريفي
 
جشنواره بين المللي فيلم فجر ـ دوره دوازدهم   (ايران )
بخش مسابقه مواد تبليغاتي فيلم ها
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۲ برگزيده سيمرغ بلورين بهترين عكاسي
مهرشاد كارخاني
 
جشنواره بين المللي فيلم فجر ـ دوره دوازدهم   (ايران )
بخش مسابقه فيلم هاي اول و دوم
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۲ برگزيده سيمرغ بلورين بهترين كارگرداني
عزيز الله حميدنژاد
 
جشنواره بين المللي فيلم بيرمنگام ـ دوره هشتم  (انگلستان )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۱ شركت كننده (-----------) فيلم
اميرحسين شريفي
 
جشنواره دفاع مقدس ـ دوره چهارم  (ايران )
بخش مسابقه فيلم هاي بلند
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۱ برگزيده لوح تقدير بهترين فيلمنامه
عزيز الله حميدنژاد
برگزيده لوح تقدير بهترين صحنه آرايي
عزيز الله حميدنژاد
برگزيده لوح تقدير بهترين كارگرداني
عزيز الله حميدنژاد
برگزيده بيست سكه بهار آزادي بهترين فيلمنامه
عزيز الله حميدنژاد
برگزيده بيست سكه بهار آزادي بهترين صحنه آرايي
عزيز الله حميدنژاد
برگزيده بيست سكه بهار آزادي بهترين كارگرداني
عزيز الله حميدنژاد
برگزيده لوح تقدير بهترين فيلمبرداري
محسن ذوالانوار
برگزيده بيست سكه بهار آزادي بهترين فيلمبرداري
محسن ذوالانوار
برگزيده لوح تقدير بهترين جلوه هاي ويژه
محمدرضا شرف الدين
برگزيده بيست سكه بهار آزادي بهترين جلوه هاي ويژه
محمدرضا شرف الدين
برگزيده لوح تقدير بهترين صحنه آرايي
محمود صدرزاده
برگزيده بيست سكه بهار آزادي بهترين صحنه آرايي
محمود صدرزاده
برگزيده لوح تقدير نقش اول مرد
مهدي فقيه
برگزيده پانزده سكه بهار آزادي نقش اول مرد
مهدي فقيه
برگزيده لوح تقدير نقش دوم مرد
مهدي قلي پور
برگزيده پانزده سكه بهار آزادي نقش دوم مرد
مهدي قلي پور
 
جشنواره بين المللي فيلم هاي ايراني در انجمن فيلم مركز فرهنگي لينكلن نيويورك  (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۱ شركت كننده (-----------) فيلم
اميرحسين شريفي
 
جشنواره بين المللي فيلم هاي ايراني در كانون ملي فيلم لندن  (انگلستان )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۱ شركت كننده (-----------) فيلم
اميرحسين شريفي
 
جشنواره بين المللي فيلم فجر ـ دوره دهم   (ايران )
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۰ كانديدا (-----------) بهترين صداگذاري
جمشيد توفيقي
كانديدا (-----------) بهترين تدوين
سيف الله داد
كانديدا (-----------) بهترين صداگذاري
مهدي دژبدي
برگزيده سيمرغ بلورين جلوه هاي ويژه ميداني و تصويري
محمدرضا شرف الدين
كانديدا (-----------) بهترين صحنه آرايي
محمود صدرزاده
كانديدا (-----------) بهترين صداگذاري
محمدعلي عبيري
 
جشنواره بين المللي فيلم فجر ـ دوره دهم   (ايران )
بخش مسابقه فيلم هاي اول و دوم
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۰ شركت كننده (-----------) فيلم
برگزيده سيمرغ بلورين بهترين فيلم
عزيز الله حميدنژاد
 

    خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
  كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com