سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
جزييات اصلی
تمام عوامل
شركت تهيه كننده
( ) تمام جشنواره ها
( ) جشنواره داخلی
( ) جشنواره خارجی
( ) ديدگاه عوامل فيلم
( ) خلاصه داستان فيلم
تمام رويدادها
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک هنرمندان
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
( ) آلبوم عكس
( ) عكس های  فيلم 
( ) عکس های پشت صحنه
( ) پوستر
( ) گزيده سكانس
( ) محل فيلمبرداری
( ) مسائل فنی
( ) سايت های اختصاصی

 جشنواره های فيلم لاك پشت ها هم پرواز مي كنند (۱۳۸۲)
جشنواره بين المللي فيلم سانتياگو  (آمريكا )
بخش چشم انداز بين المللي
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۴ شركت كننده (-----------) فيلم بلند
بهمن قبادي
 
جشنواره بين المللي فيلم نخل نيوزلند  (نيوزلند )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۴ شركت كننده (-----------) فيلم بلند
بهمن قبادي
 
جشنواره بين المللي فيلم لهستان ـ دوره پنجم  (لهستان )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۴ شركت كننده (-----------) فيلم بلند
بهمن قبادي
 
جشنواره بين المللي فيلم ملبورن ـ دوره پنجاه و چهارم  (استراليا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۴ شركت كننده (-----------) فيلم بلند
بهمن قبادي
برگزيده نامشخص فيلم برگزيده تماشاگران
بهمن قبادي
 
جشنواره بين المللي فيلم مونترال ـ دوره سي و سوم  (كانادا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ شركت كننده (-----------) فيلم
بهمن قبادي
 
جشنواره بين المللي فيلم هاي كردي لندن ـ دوره سوم  (انگلستان )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ شركت كننده (-----------) فيلم
بهمن قبادي
 
جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان ـ دوره نوزدهم  (ايران )
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ برگزيده جايزه ويژه هيأت داوران بهترين فيلم
بهمن قبادي
 
جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان ـ دوره نوزدهم  (ايران )
بخش جنبي ـ سازمان فرهنگي، تفريحي شهرداري اصفهان
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ برگزيده جايزه ويژه بهترين بازيگر نوجوان
آجيل زيباري
برگزيده نامشخص بهترين بازيگر نوجوان
هيرش فيصل رحمان
برگزيده جايزه ويژه بهترين بازيگر نوجوان
آواز لطيف
 
جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان ـ دوره نوزدهم  (ايران )
بخش آراء هيأت داوران مجمع سينماي كودك و نوجوان
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ برگزيده جايزه بهترين فيلم بهترين فيلم
بهمن قبادي
 
جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان ـ دوره نوزدهم  (ايران )
بخش مسابقه سينماي آسيا
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ شركت كننده (-----------) فيلم
 
جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان ـ دوره نوزدهم  (ايران )
بخش انجمن نويسندگان كودك و نوجوان
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ برگزيده نامشخص بهترين كارگرداني
بهمن قبادي
 
جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان ـ دوره نوزدهم  (ايران )
بخش آراء هيأت داوران نوجوان سينماي بين الملل
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ برگزيده نامشخص بهترين فيلم
بهمن قبادي
 
جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان ـ دوره نوزدهم  (ايران )
بخش مسابقه بين الملل
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ برگزيده پروانه زرين بهترين فيلم
بهمن قبادي
برگزيده پروانه زرين بهترين كارگرداني
بهمن قبادي
برگزيده نامشخص بهترين فيلم
بهمن قبادي
 
جشنواره بين المللي فيلم هنر فيلم برداري كمرايميج ـ دوره دوازدهم  (لهستان )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ شركت كننده (-----------) فيلم
بهمن قبادي
 
جشنواره بين المللي فيلم ويناله ـ دوره چهل و دوم  ( )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ شركت كننده (-----------) فيلم
بهمن قبادي
 
جشنواره جشن خانه سينما ـ دوره هشتم  (ايران )
بخش مسابقه فيلم هاي بلند
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ برگزيده تنديس بهترين صدابرداري
بهمن اردلان
برگزيده تنديس بهترين فيلمبرداري
شهريار اسدي
كانديدا (-----------) بهترين فيلمنامه
بهمن قبادي
برگزيده تنديس بهترين كارگرداني
بهمن قبادي
 
جشنواره بين المللي فيلم سن سباستين ـ دوره پنجاه و دوم  (اسپانيا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ برگزيده جايزه نويسندگان اسپانيا بهترين فيلمنامه
بهمن قبادي
برگزيده صدف طلايي بهترين فيلم
بهمن قبادي
 
جشنواره بين المللي فيلم سينماي مؤلف بلگراد ـ دوره يازدهم  (صربستان )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ شركت كننده (-----------) فيلم
بهمن قبادي
 
جشنواره بين المللي فيلم شيكاگو ـ دوره چهلم  (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ برگزيده جايزه ويژه داوران هوگوي نقره بهترين فيلم
بهمن قبادي
 
جشنواره بين المللي فيلم آسيايي رم ـ دوره پنجم  (ايتاليا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ برگزيده جايزه ويژه تماشاگران بهترين فيلم
بهمن قبادي
 
جشنواره بين المللي فيلم ترومسو ـ دوره پانزدهم  (نروژ )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ شركت كننده (-----------) فيلم
بهمن قبادي
 
جشنواره بين المللي فيلم تسالوينكي ـ دوره چهل و پنجم  (يونان )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ شركت كننده (-----------) فيلم
بهمن قبادي
 
جشنواره بين المللي فيلم تورنتو ـ دوره بيست و نهم  (كانادا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ شركت كننده (-----------) فيلم
بهمن قبادي
 
جشنواره بين المللي فيلم توكيو فيلمكس ـ دوره پنجم  (ژاپن )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ شركت كننده (-----------) فيلم
بهمن قبادي
 
جشنواره بين المللي فيلم خيخون ـ دوره چهل و دوم  (اسپانيا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ شركت كننده (-----------) فيلم
بهمن قبادي
 
جشنواره بين المللي فيلم سائوپائولو ـ دوره بيست و هشتم  (برزيل )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ برگزيده جايزه ويژه تماشاگران بهترين فيلم
بهمن قبادي
 
جشنواره بين المللي فيلم سينماي جديد مونترال ـ دوره سي و دوم  (كانادا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۲ برگزيده جايزه ويژه تماشاگران بهترين فيلم
بهمن قبادي
 

    خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
  كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com