سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
مقررات جشنواره
يادداشت دبير جشنواره
بيانيه هيات داوران
اهداف جشنواره
موضوعات جشنواره
توضيحات
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک هنرمندان
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدی
آلبوم عكس
افتتاحيه
نشست هاى مطبوعاتى
اختتاميه
گوشه و كنار
روزشمار آلبوم عكس
هنرمندان
شرکت ها
فيلمها
هنرمندان
شرکت ها
کشورهای شرکت کننده
.:.    هيأت داوران     .:.
..رييس هيأت داوران
..داور
..دبير
هيأت انتخاب
جوايزاهداشده
بخشهاي جشنواره
موضوعات جوايز

 بين المللي فيلم كودكان و نوجوانان ـ دوره بيست و ششم(۱۳۹۱)

 مقررات جشنواره :
بيست و ششمين جشنواره بين‌المللي فيلم‌هاي کودکان و نوجوانان به منظور تعالي و ارتقاي اين گونه آثار، توسط بنياد سينماي فارابي، وابسته به سازمان سينمايي کشور و شهرداري اصفهان از هفدهم لغايت بيست و يکم مهرماه 1391 برگزار مي‌شود.

اهداف جشنواره
1) ارزيابي و معرفي فيلم‌نامه‌ها و آثار برتر سينمايي و ويدئويي (کوتاه و بلند، زنده و پويانمايي) با اولويت مخاطب کودک و نوجوان رسيده از ايران و سراسر جهان و تشويق فيلم‌سازان برتر.
2) توجه بيشتر به شناخت و ارتقاي مفاهيم پاک دنياي کودکان و نوجوانان به خانواده‌ها و افزايش دانش تربيتي آن‌ها بر اساس آموزه هاي ديني.
3) بسترسازي براي توجه نخبگان و فيلم‌سازان به دنياي کودکان و نوجوانان.
4) کمک به ارتقاي دانش بصري و سينمايي کودکان و نوجوانان.
5) تبادل انديشه‌ و ديدگاه‌هاي فيلم‌سازان با يکديگر و مخاطبان گوناگون.

شرايط پذيرش آثار
دبيرخانه جشنواره با در نظر گرفتن شرايط ذيل اقدام به پذيرش آثار مي‌کند:
1) آثار ارائه شده مناسب کودکان و نوجوانان باشد.
2) بيش از سه سال از توليد آن‌ها نگذشته باشد.
3) قبل ازمهر ماه 1391 در ايران به نمايش عمومي درنيامده باشند و از شبکه‌هاي تلويزيوني سراسري و نيز استان اصفهان پخش نشده باشند.
4) آثار ارسالي در دوره‌هاي گذشته جشنواره کودک و نوجوان به نمايش در نيامده باشند.
5) در بخش مسابقه بين‌الملل جشنواره حداکثر از هر کشور دو فيلم بلند زنده و سه فيلم کوتاه يا نيمه بلند زنده.
6) در بخش مسابقه بين‌الملل جشنواره از هر کشور، دو فيلم پويانمايي بلند و سه فيلم پويانمايي کوتاه يا نيمه بلند به بخش‌هاي مختلف مسابقه راه خواهند يافت.
7) کشور ميزبان مي‌تواند سه فيلم بلند زنده، سه فيلم بلند پويانمايي و چهار فيلم نيمه بلند (زنده و پويانمايي)، چهار فيلم کوتاه (زنده و پويانمايي) را به بخش‌هاي مختلف مسابقه عرضه کند.
8) دربخش مسابقه سينماي ايران و بنابه انتخاب جشنواره هيچ محدوديت تعداد آثار وجود ندارد.

الف- مسابقه سينماي بين‌الملل
1- بخش سينماي زنده
1-1-فيلم بلند (بيش از 60 دقيقه)
1-2- فيلم نيمه بلند ( 16 تا 60 دقيقه) و فيلم کوتاه (3 تا 15 دقيقه)
2- بخش سينماي پويانمايي
2-1- فيلم بلند (بيش از 60 دقيقه)
2-2- فيلم نيمه بلند ( 16 تا 60 دقيقه) و فيلم کوتاه (3 تا 15 دقيقه)
ب- مسابقه سينماي ايران
1- مسابقه آثار سينمايي (بلند، 35ميلي متري)
2- مسابقه آثار ويدئويي:
1-2- آثار ويدئويي بلند
2-2- آثار ويدئويي کوتاه و آثار ويدئويي نيمه بلند (3 تا 60 دقيقه)
3- مسابقه آثار پويانمايي کوتاه و نيمه بلند(3 تا 60 دقيقه)
ج- نمايش‌هاي ويژه (مرور آثار يک فيلمساز، يا مجموعه آثار از يک کشور يا يک منطقه)
د- مسابقه فيلم‌نامه‌نويسي (نگاهي به آينده)
ه – برزگداشت و نکوداشت

جوايز و هيئت‌هاي داوري
الف- مسابقه سينماي بين‌الملل
هيئت داوران بين‌المللي که اعضاي آن را حداقل 5 نفر از هنرمندان و صاحب‌نظران فعال در عرصه سينماي کودکان و نوجوانان ايران و جهان تشکيل مي‌دهند،فيلم‌هاي بخش مسابقه را داوري و جوايز زير را به برگزيدگان اهدا مي‌کنند.
جوايز مسابقه سينماي بين الملل عبارتند از:
مسابقه آثار زنده (بلند، نيمه بلند و کوتاه)
* پروانه زرين بهترين فيلم بلند (به تهيه کننده)
* پروانه زرين بهترين کارگرداني فيلم بلند
* پروانه زرين بهترين فيلمنامه
* پروانه زرين بهترين فيلمنامه اقتباسي
* پروانه زرين بهترين اثر کوتاه يا نيمه بلند (به کارگردان)
* پروانه زرين بهترين بازيگر کودک و نوجوان
* پروانه زرين بهترين دستاورد فني و هنري
* پروانه زرين بهترين فيلم آسيايي
* پروانه زرين جايزه ويژه هيئت داوران (به کارگردان)

مسابقه آثار پويانمايي
*پروانه زرين بهترين اثر بلند (به تهيه کننده)
*پروانه زرين بهترين اثر کوتاه يا نيمه بلند (به کارگردان)
*پروانه زرين جايزه ويژه هيئت داوران (به کارگردان)

داوران کودک و نوجوان بين المللي

گروه داوري، متشکل از پانزده کودک و نوجوان از ايران و سراسر جهان که از سوي دبيرخانه جشنواره برگزيده مي شوند، جايزه «پروانه زرين» را به بهترين فيلم بلند بخش مسابقه بين الملل اهدا مي کنند.
ب- مسابقه سينماي ايران (فيلم‌هاي 35 ميلي متري)
هيئت داوراني که اعضاي آن را هنرمندان و صاحب‌نظراني که ترجيحاً در زمينه سينماي کودکان و نوجوانان فعاليت دارند، فيلم‌هاي مسابقه سينماي ايران را داوري و جوايز زير را به برگزيدگان اهدا مي‌کنند.
* پروانه زرين بهترين فيلم بلند (به تهيه کننده)
* پروانه زرين بهترين کارگرداني
* پروانه زرين بهترين فيلم نامه
* پروانه زرين بهترين فيلمنامه اقتباسي
* پروانه زرين بهترين بازيگر کودک و نوجوان
* پروانه زرين بهترين دستاورد فني و هنري
* پروانه زرين جايزه ويژه هيئت داوران

مسابقه آثار ويدئويي (بلند وکوتاه)
* پروانه زرين بهترين اثر بلند (به تهيه کننده)
* پروانه زرين بهترين اثر کوتاه يا نيمه بلند (به کارگردان)
* پروانه زرين بهترين کارگرداني (اثر بلند)
* پروانه زرين بهترين فيلم نامه (اثر بلند)
* پروانه زرين بهترين بازيگر کودک و نوجوان
* پروانه زرين جايزه ويژه هيئت داوران

مسابقه آثار پويانمايي
* پروانه زرين بهترين اثر کوتاه يا نيمه بلند (به کارگردان)
* پروانه زرين بهترين کارگرداني (اثر کوتاه يا نيمه بلند)
* پروانه زرين جايزه ويژه هيئت داوران (به کارگردان)
* پروانه زرين جايزه دستاورد فني و هنري
• مسابقه انتخاب بهترين فيلم نامه بلند کودک و اهداي لوح تقدير و جايزه نقدي به برگزيدگان.
• با درخواست هيئت داوران و تأييد دبير جشنواره، مي‌توان در هر بخش ديپلم افتخار اهدا کرد.
• هيچ جايزه‌اي به صورت هم ارزش به دو يا چند فيلم يا اثر ويديويي تعلق نمي‌گيرد.
• هر عنوان جايزه در صورتي اهدا خواهد شد که حداقل پنج اثر مربوط، توسط هيئت انتخاب براي رقابت برگزيده و اعلام شده باشد.

داوران کودک و نوجوان ايراني
گروه داوري، متشکل از 30 کودک و نوجوان اصفهاني که از سوي دبيرخانه جشنواره (دفتر اصفهان) برگزيده مي‌شوند بهترين فيلم بخش مسابقـه فيلم هاي بلند سي و پنج ميلي متري ايران را با اهداي «پروانه زرين» انتخاب مي‌کنند.

مقررات عمومي جشنواره
1- دبيرخانه جشنواره مي تواند فيلم‌ها و آثار ويدئويي منتخب را براي شرکت در بخش‌هاي مختلف دعوت کند.
2- دبيرخانه جشنواره براي تمامي آثار پذيرفته شده در بخش‌هاي مسابقه، گواهي شرکت صادر مي‌کند.
3- نهادها، سازمان‌هاي دولتي و تهيه‌کنندگان بخش خصوصي که تمايل دارند فيلم‌ها و آثار ويدئويي‌ آنها در بخش‌هاي مختلف جشنواره شرکت کند لازم است نکات زير را رعايت نمايند:
• برگ درخواست شرکت در جشنواره را تکميل و نسخه اوليه اثر خود را همراه با عکس صحنه و کارگردان حداکثر تا 31 مرداد 1391 به دبيرخانه جشنواره تحويل نمايند.
• جشنواره در خصوص آثار ويدئويي، پذيراي آثاري است که با قالب حرفه‌اي (بتاکم و دي‌وي‌کم)
توليد و عرضه شده باشند.
4- مهلت تحويل کپي فيلم‌هاي پذيرفته شده در بخش‌هاي مختلف جشنواره حداکثر تا 20 شهريورماه 1391 است.
5- تصميم گيري درباره برنامه‌هاي جشنواره و نيز تاريخ و ساعت نمايش آثار به عهده دبيرخانه جشنواره خواهد بود.
6- پس از تحويل کپي فيلم‌ها و آثار ويدئويي به دبيرخانه جشنواره، امکان خارج کردن آنها از برنامه وجود ندارد.
7- تفسير و اخذ تصميم نهايي درباره هر نکته‌اي که در مقررات، پيش‌بيني نشده باشد و يا رفع ابهامات ناشي از مفاد آن به عهده دبير جشنواره است.
8- تحويل فيلم و امضاي برگ درخواست شرکت در جشنواره به منزله قبول کامل مقررات و ضوابط نمايش فيلم در ايران است.
مقررات سومين دوره مسابقه فيلمنامه نويسي:‌
ـ در آثار اقتباسي کسب موافقت نويسنده منبع الزامي است.
ـ مسئوليت حقوقي آثار برعهده امضاء کننده فرم درخواست شرکت خواهد بود.
ـ به آثار برگزيده که توسط چند نويسنده تأليف شده باشد فقط يک جايزه تعلق خواهد گرفت.
ـ دبيرخانه جشنواره هيچگونه مسئوليتي در قبال آسيب‌‌هاي ناشي از ارسال پستي نمي‌پذيرد.
ـ آثار ارسالي عودت داده نخواهد شد و آثاري که فرم شرکت، تعداد نسخه‌هاي خواسته شده و ‌CD را کامل تحويل ندهند مورد بررسي قرار نخواهند گرفت.
ـ تصميم نهايي در مورد نکاتي که در مقررات پيش‌بيني نشده باشد برعهده ستاد جشنواره خواهد بود.

دبيرخانه جشنواره
تهران – خيابان ولي‌عصر(عج) بعداز باغ‌فردوس، خيابان طوس، نبش چهارراه دلبر، شماره 13 طبقه دوم
تلفن: 22735090 – 22741250 – 22741251
نمابر: 22734801
    خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
  كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com