سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
مقررات جشنواره
يادداشت دبير جشنواره
بيانيه هيات داوران
اهداف جشنواره
موضوعات جشنواره
توضيحات
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک هنرمندان
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدی
آلبوم عكس
افتتاحيه
نشست هاى مطبوعاتى
اختتاميه
گوشه و كنار
روزشمار آلبوم عكس
هنرمندان
شرکت ها
فيلمها
هنرمندان
شرکت ها
کشورهای شرکت کننده
.:.    هيأت داوران     .:.
..رييس هيأت داوران
..داور
..دبير
هيأت انتخاب
جوايزاهداشده
بخشهاي جشنواره
موضوعات جوايز

 بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان ـ دوره بيست و پنجم(۱۳۹۰)

 مقررات جشنواره :
بيست و پنجمين جشنواره بين‌المللي فيلم‌هاي کودکان و نوجوانان به منظور تعالي و ارتقاي اين گونه آثار، توسط بنياد سينماي فارابي، وابسته به معاونت امور سينمايي و شهرداري اصفهان از بيست و سوم لغايت بيست و هفتم آبان ماه 1390برگزار مي‌شود.
اهداف جشنواره
1) ارزيابي و معرفي فيلم نامه ها و آثار برتر سينمايي و ويدئويي (کوتاه، بلند و پويانمايي) با اولويت مخاطب کودک و نوجوان رسيده از ايران و سراسر جهان و تشويق فيلم‌سازان برتر.
2) توجه بيشتر به شناخت و ارتقاي مفاهيم پاک دنياي کودکان و نوجوانان به خانواده ها و افزايش دانش تربيتي آنها بر اساس آموزه هاي ديني.
3) بستر سازي براي توجه نخبگان و فيلم سازان به دنياي کودکان و نوجوانان .
4) کمک به ارتقاي دانش بصري و سينمايي کودکان و نوجوانان.
5) تبادل انديشه‌ و ديدگاه‌هاي فيلم‌سازان با يکديگر و مخاطبان گوناگون.
شرايط پذيرش آثار
دبيرخانه جشنواره با در نظر گرفتن شرايط ذيل اقدام به پذيرش آثار مي‌کند:
1) آثار ارائه شده مناسب کودکان و نوجوانان باشد.
2) بيش از سه سال از توليد آنها نگذشته باشد. 2009ميلادي و 1387 شمسي)
3) قبل از آبان ماه 1390در ايران به نمايش عمومي درنيامده باشند و از شبکه‌هاي تلويزيوني سراسري و نيز استان اصفهان پخش نشده باشند.
4) آثار ارسالي در دوره‌هاي گذشته جشنواره کودک و نوجوان به نمايش در نيامده باشند.
5) از هر کشور دو فيلم بلند زنده، سه فيلم نيمه بلند زنده و سه فيلم کوتاه زنده براي بخش‌هاي مختلف مسابقه پذيرفته مي‌شوند.
6) از هر کشور، دو فيلم پويانمايي بلند و سه فيلم پويانمايي نيمه بلند و سه فيلم پويانمايي کوتاه به به بخش‌هاي مختلف مسابقه راه خواهند يافت.
7) کشور ميزبان مي‌تواند سه فيلم بلند زنده، سه فيلم بلند پويانمايي و چهار فيلم نيمه بلند (زنده و پويانمايي)، چهار فيلم کوتاه (زنده و پويانمايي) را به بخش‌هاي مختلف مسابقه عرضه کند.
الف- مسابقه سينماي بين الملل
1- بخش سينماي زنده
1-1-فيلم بلند (بيش از 60 دقيقه)
1-2- فيلم نيمه بلند ( 16 تا 60 دقيقه) و فيلم کوتاه (3 تا 15دقيقه)
2- بخش سينماي پويانمايي
2-1- فيلم بلند (بيش از 60 دقيقه)
2-2- فيلم نيمه بلند ( 16 تا 60 دقيقه) و فيلم کوتاه (3 تا 15 دقيقه)
ب- مسابقه سينماي ايران
1- مسابقه آثار سينمايي 35(ميلي متري)
2- مسابقه آثار ويدئويي :
1-2- آثار ويدئويي بلند ( از 60 دقيقه به بالا)
2-2- آثار ويدئويي کوتاه ( 3 تا 15 دقيقه) و آثار ويدئويي نيمه بلند (16 تا 60 دقيقه)
3- مسابقه آثار پويانمايي
ج- نمايش هاي ويژه (مرور آثار يک کارگردان، يا مجموعه آثار از يک کشور يا يک منطقه)
د- مسابقه فيلم نامه نويسي (نگاهي به آينده)

جوايز و هيئت هاي داوري
الف- مسابقه سينماي بين‌الملل
هيئت داوران بين‌المللي که اعضاي آن را 5 نفر از هنرمندان و صاحب‌نظران فعال در عرصه سينماي کودکان و نوجوانان ايران و جهان تشکيل مي‌دهند- به‌طور جداگانه، فيلم‌هاي بخش مسابقه را داوري و جوايز زير را به برگزيدگان اهدا مي‌کنند.
جوايز مسابقه سينماي بين الملل عبارتند از:
مسابقه آثار زنده (بلند، نيمه بلند و کوتاه)
* پروانه زرين بهترين فيلم بلند (به تهيه کننده)
* پروانه زرين بهترين کارگرداني فيلم بلند
* پروانه زرين بهترين فيلمنامه
* پروانه زرين بهترين فيلمنامه اقتباسي
* پروانه زرين بهترين اثر کوتاه (کارگردان)
* پروانه زرين بهترين بازيگر کودک و نوجوان
* پروانه زرين بهترين دستاورد فني و هنري
* پروانه زرين بهترين فيلم آسيايي
* پروانه زرين جايزه ويژه هيئت داوران (به کارگردان)
* پروانه زرين محمد الدوره (کودک و مقاومت) اهدايي از طرف دبير جشنواره به آثار برگزيده با موضوع کودک و مقاومت
مسابقه آثار پويانمايي
*پروانه زرين بهترين اثر بلند (به تهيه کننده)
*پروانه زرين بهترين اثر کوتاه يا نيمه بلند (به کارگردان)
*پروانه زرين جايزه ويژه هيئت داوران (به کارگردان)
ب- مسابقه سينماي ايران (فيلم هاي 35 ميلي متري)
هيئت داوراني که اعضاي آن را هنرمندان و صاحب‌نظراني که ترجيحاً در زمينه سينماي کودکان و نوجوانان فعاليت دارند- فيلم‌هاي مسابقه سينماي ايران را جداگانه داوري و جوايز زير را به برگزيدگان اهدا مي‌کنند.
* پروانه زرين بهترين فيلم بلند (به تهيه کننده)
* پروانه زرين بهترين کارگرداني
* پروانه زرين بهترين فيلم نامه
* پروانه زرين بهترين فيلمنامه اقتباسي
* پروانه زرين بهترين بازيگر کودک و نوجوان
* پروانه زرين بهترين دستاورد فني و هنري
* پروانه زرين جايزه ويژه هيئت داوران
* پروانه زرين تماشاگران
مسابقه آثار ويدئويي (بلند وکوتاه)
* پروانه زرين بهترين اثر بلند (به تهيه کننده)
* پروانه زرين بهترين اثر کوتاه يا نيمه بلند (به کارگردان)
* پروانه زرين بهترين كارگرداني (اثر بلند)
* پروانه زرين بهترين فيلم نامه (اثر بلند)
* پروانه زرين بهترين بازيگر كودك و نوجوان
* پروانه زرين جايزه ويژه هيئت داوران
مسابقه آثار پويانمايي
* پروانه زرين بهترين اثر بلند (به تهيه کننده)
* پروانه زرين بهترين اثر کوتاه يا نيمه بلند (به کارگردان)
* پروانه زرين بهترين كارگرداني (اثر بلند)
* پروانه زرين جايزه ويژه هيئت داوران
• مسابقه انتخاب بهترين فيلم نامه بلند کودک و اهداي لوح تقدير و جايزه نقدي به برگزيدگان.
• با درخواست هيئت داوران و تأييد دبير جشنواره، مي‌توان در هر بخش ديپلم افتخار اهدا کرد.
• هيچ جايزه‌اي به صورت هم ارزش به دو يا چند فيلم يا اثر ويديويي تعلق نمي‌گيرد.
• هر عنوان جايزه در صورتي اهدا خواهد شد که حداقل پنج اثر مربوط، توسط هيئت انتخاب براي رقابت برگزيده و اعلام شده باشد.
داوران کودک و نوجوان بين‌المللي
گروه داوري، متشکل از پانزده کودک و نوجوان از ايران و سراسر جهان جايزه «پروانه زرين» را به بهترين فيلم بخش مسابقه بلند بين‌الملل اهدا مي‌کنند.
داوران کودک و نوجوان ايراني
گروه داوري، متشکل از 30 کودک و نوجوان اصفهاني که از سوي دبيرخانه جشنواره (دفتر اصفهان) برگزيده مي‌شوند بهترين فيلم بخش مسابقـه فيلم هاي بلند سي و پنج ميلي متري ايران را با اهداي «پروانه زرين» انتخاب مي‌کنند.
مقررات عمومي جشنواره
1- دبيرخانه جشنواره مي تواند فيلم‌ها و آثار ويدئويي منتخب را براي شرکت در بخش‌هاي مختلف دعوت کند.
2- دبيرخانه جشنواره براي تمامي آثار پذيرفته شده در بخش‌هاي مسابقه، گواهي شرکت صادر مي‌کند.
3- نهادها، سازمان‌هاي دولتي و تهيه‌کنندگان بخش خصوصي که تمايل دارند فيلم‌ها و آثار ويدئويي‌ آنها در بخش‌هاي مختلف جشنواره شرکت کند لازم است نکات زير را رعايت نمايند:
• برگ درخواست شرکت در جشنواره را تکميل و نسخه اوليه اثر خود را همراه با عکس صحنه و کارگردان حداکثر تا 7 مهرماه 1390 به دبيرخانه جشنواره تحويل نمايند.
• جشنواره در خصوص آثار ويدئويي، پذيراي آثاري است که با قالب حرفه‌اي (بتاکم و دي‌وي‌کم)
توليد و عرضه شده باشند.
4- مهلت تحويل کپي فيلم‌هاي پذيرفته شده در بخش‌هاي مختلف جشنواره حداکثر تا 20 مهرماه 1390 است.
5- تصميم گيري درباره برنامه‌هاي جشنواره و نيز تاريخ و ساعت نمايش آثار به عهده دبيرخانه جشنواره خواهد بود.
6- پس از تحويل کپي فيلم‌ها و آثار ويدئويي به دبيرخانه جشنواره، امکان خارج کردن آنها از برنامه وجود ندارد.
7- تفسير و اخذ تصميم نهايي درباره هر نکته‌اي که در مقررات، پيش‌بيني نشده باشد و يا رفع ابهامات ناشي از مفاد آن به عهده دبير جشنواره است.
8- تحويل فيلم و امضاي برگ درخواست شرکت در جشنواره به منزله قبول کامل مقررات و ضوابط نمايش فيلم در ايران است.
    خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
  كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com