سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
مقررات جشنواره
يادداشت دبير جشنواره
بيانيه هيات داوران
اهداف جشنواره
موضوعات جشنواره
توضيحات
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک هنرمندان
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدی
آلبوم عكس
افتتاحيه
نشست هاى مطبوعاتى
اختتاميه
گوشه و كنار
روزشمار آلبوم عكس
هنرمندان
شرکت ها
فيلمها
هنرمندان
شرکت ها
کشورهای شرکت کننده
.:.    هيأت داوران     .:.
..رييس هيأت داوران
..داور
..دبير
هيأت انتخاب
جوايزاهداشده
بخشهاي جشنواره
موضوعات جوايز

 جشن خانه سينما ـ دوره پانزدهم(۱۳۹۰)

 مقررات جشنواره :
آيين‌نامه پانزدهمين جشن سينماي ايران
ماده1- خانه سينماي ايران در راستاي اجراي اهداف اساسنامه خويش،‌ پانزدهمين جشن بزرگ سينماي ايران را به منظور ارزشيابي حرفه اي آثار سينمايي و ترغيب و تشويق فيلمسازان و دست اندرکاران و نيز ارتقاي هنر- صنعت سينماي ايران برگزار و به برگزيدگان در يازده رشته تنديس شايستگي اهدا مي کند:
1-1- تنديس شايستگي بهترين فيلم
1-2- تنديس شايستگي بهترين کارگرداني
1-3- تنديس شايستگي بهترين فيلمنامه
1-4- تنديس شايستگي بهترين بازيگر مرد ( ايفاي نقش اول)
1-5- تنديس شايستگي بهترين بازيگر زن ( ايفاي نقش اول)
1-6- تنديس شايستگي بهترين بازيگر مرد( ايفاي نقش مکمل)
1-7- تنديس شايستگي بهترين بازيگر زن ( ايفاي نقش مکمل)
1-8- تنديس شايستگي بهترين فيلمبرداري
1-9- تنديس شايستگي بهترين موسيقي متن
1-10- تنديس شايستگي بهترين تدوين
1-11- تنديس شايستگي بهترين طراحي صحنه و لباس
1-12- تنديس شايستگي بهترين صدابرداري و صداگذاري و ميکس
1-13- تنديس شايستگي بهترين چهره پردازي
1-14- تنديس شايستگي بهترين جلوه هاي ويژه
تبصره 1: در صورت لزوم براي رسته هاي فيلمنامه اصلي و اقتباسي، طراحي صحنه و لباس، صدابرداري و صداگذاري و ميکس، جلوه هاي ويژه ميداني، بصري رايانه اي و لابراتواري هر کدام يک تنديس، به تنديس هاي ذکر شده افزوده مي شود.
تبصره2: با عنايت به فقدان صنف " جلوه هاي ويژه بصري رايانه اي و لابراتواري کارگروه فني خانه سينما در صورت وجود شاخص در زمينه دست آورد هاي فني تا حداکثرسه نامزد مي تواند معرفي کنند.
ماده2- داوري آثار سينمايي متقاضي پانزدهمين جشن سينماي ايران در دو مرحله انجام مي شود:
الف- مرحله داوري تخصصي
الف-1) پنج داور تخصصي در رسته هاي کارگرداني،‌ فيلمنامه نويسي، بازيگري، فيلمبرداري، موسيقي ، تدوين، صدا، مديران هنري، چهره پردازي، جلوه هاي ويژه ميداني جمعا پنجاه داورکه از سوي اصناف مربوطه معرفي مي شوند انتخاب و معرفي نامزدهاي دريافت تنديس شايستگي در رسته تخصصي خود را به عهده مي گيرند.
تبصره1: هر يک از اصناف داراي تنديس شايستگي يکي از داوران تخصصي معرفي شده خود را به عنوان سرشاخه براي ايجاد هماهنگي امور داوري به دبير جشن معرفي مي کند.
تبصره 2: نامزدهاي بهترين فيلم بايد دست کم در پنج رسته نامزده دريافت تنديس شايستگي شده باشند که سه نامزدي آنها در رسته هاي فيلمنامه ،‌کارگرداني ، بازيگري، فيلمبرداري و تدوين باشد.
الف-2) در داوري تخصصي براي هر تنديس تا حداکثرپنج نامزد معرفي مي شود. اين تعداد صرفاً براي نامزدي بهترين فيلم تا حداکثر هفت نامزد قابل افزايش است.
تبصره3 : از آنجا که شاغلان در رسته جلوه هاي ويژه بصره رايانه اي و لابراتواري فاقد صنف هستند، کارگروه فني خانه سينما در صورت وجود اثر شاخص درزمينه دستاورد هاي فني سه نامزد را جهت دريافت تنديس شايستگي جلوه‌هاي ويژه بصري رايانه اي و لابراتواري معرفي مي کند.
ب- مرحله نهايي داوري
• ب-1) به منظور انتخاب برترين هاي شايسته دريافت تنديس،‌از ميان نامزدهاي منتخب داوري تخصصي، هيئت داوراني، با تماشاي همه آثار نامزد شده، برگزيدگان هر رسته را معرفي مي کنند.
• پنجاه نفر داوران تخصصي اوليه
• هجده نفر از داوران معرفي شده از اصناف: انجمن مديران توليد، کانون برنامه ريزان و دستياران کارگردان، کانون دستياران فيلمبردار، انجمن منشيان صحنه، انجمن مديران سالن هاي سينما، انجمن طراحان فني، انجمن بازيگران و بدلکاران، انجمن سرپرستان گفتار فيلم و گويندگان، انجمن مديران تدارکات، انجمن عکاسان فيلم، انجمن کارکنان لابراتوار،‌انجمن
سينماداران، انجمن مدرسان سينما، انجمن منتقدان و نويسندگان، انجمن مستندسازان، انجمن تهيه کنندگان مستند،‌انجمن آسيفا، انجمن ايسفا.
• پنج نفر داوران شورايعالي تهيه کنندگان
• پنج نفر داوران منتخب هيات مديره خانه سينما
ماده3. تمامي داوران متعهدند تا در جلسات نمايش و داوري 3/2 فيلم هاي نمايش داده شده هر دو مرحله شرکت کنند. آراي داوراني که از اين قاعده پيروي نکرده باشند شمارش نمي شود.
تبصره: در صورتي که حضور داوران تخصصي هر رسته به نيمي از جلسات نمايش مرحله تخصصي نرسد، تنديسي به آن رسته تعلق نمي گيرد.
ماده4. پس از پايان نمايش فيلم ها در دور داوري تخصصي، برگه هاي معرفي نامزدهاي هر رسته به داوران تحويل مي شود. داوران حداکثر 48 ساعت فرصت دارند تا برگه هاي آراي خود را در پاکتهاي در بسته منقوش به امضاي خود به سرشاخه هاي هر رسته تحويل دهند. سرشاخه ها نيز پس از جمع آوري پاکت‌هاي آراي رسته خود آن را به دبير جشن تسليم مي کنند.
ماده5. در مرحله نهايي داوري، تمامي داوران پس از تماشاي همه آثار نامزد شده در مرحله داوري تخصصي، برگه هاي انتخاب برترين هاي خود را در تمامي رسته ها( که در روز آخر نمايش ، توسط دبيرخانه جشن در اختيارشان قرار مي گيرد) تکميل و حداکثر ظرف 72 ساعت آراي خود را در پاکت‌هاي دربسته منقوش به امضاي خود تحويل دبيرخانه جشن سينما ايران مي‌دهند.
ماده6. به منظور شمارش آراي داوري، شوراي صيانت از آرا متشکل از سه نفر از هنرمندان و صاحب نظران خوشنام سينما توسط شورايي مرکب از دبير جشن و سر شاخه هاي هر رسته برگزيده مي شوند. شوراي صيانت از آرا مسئوليت بازگشايي پاکتهاي آراي داوران و شمارش آنها را بر عهده دارد. اين شورا نتيجه شمارش آراي نهايي را به دبير جشن اعلام مي کند.
ماده7. يک هيئت داوري متشکل از سرشاخه هاي هر رسته يا نماينده اي از ميان داوران همان رسته به انتخاب سرشاخه نامزدهاي دريافت تنديس شايستگي بهترين فيلم اول ( تهيه کنندگي) و بهترين کارگرداني اول را معرفي مي کند.
تبصره: برنده تنديس شايستگي جلوه هاي ويژه رايانه اي و لابراتواري ، بهترين فيلم اول و کارگرداني اول همانند ساير رسته ها در مرحله نهايي داوري توسط همه داوران اين مرحله برگزيده مي شود.
ماده8. به منظور ارزيابي و داوري بهترين اثر در معرفي فيلم ( عکس، آنونس، پوستر) يک هيئت داوري متشکل از پنج نفر ( يک نفر از عکاسان، يک نفر از تدوينگران و سه کارشناس گرافيک و پخش فيلم به انتخاب دبير جشن) آثار و مواد تبليغاتي را بررسي کرده و يک تنديس به بهترين عکس و دو لوح تقدير به بهترين پوستر و بهترين آنونس اهدا مي‌کنند.
ماده9. هيچ يک از جوايز( تنديس ها ) به طور مشترک اهدا نمي شود.
ماده 10. به منظور قدرداني از شايستگي‌ها و تلاش‌هاي تعدادي از دست اندکاران سينماي ايران، به پيشنهاد دبير جشن و تاييد هيات مديره خانه سينما، تا 3 تنديس افتخار در جشن پانزدهم طي آئيني به دست اندرکاران سينما اهدا مي‌شود.
ماده.11 به منظور ابراز مراتب قدرداني از کساني که به نحوي به سينماي ايران خدمت کرده اند، به پيشنهاد دبير جشن و تاييد مدير عامل خانه سينما تنديس افتخار سيف اله داد به يکي از موثران و خادمان اين قلمرو اهدا مي شود.
ماده12. تمامي فيلم هاي سينمايي که از ابتداي خرداد ماه سال 1388 تا پايان خرداد ماه 1390 به نمايش عمومي در آمده و يا داراي پروانه ساخت بوده و در دوره هاي پيشين جشن سينماي ايران شرکت نکرده باشند، مي توانند در اين جشن شرکت کرده ومورد داوري و ارزيابي قرار گيرند.
ماده13. تهيه کنندگان فيلم هاي متقاضي بايد کتباً تقاضاي شرکت در جشن سينماي ايران را تکميل و امضاء‌ کنند.
ماده14. تکميل و امضاي تقاضاي شرکت در جشن سينماي ايران به منزله پذيرش و قبول تمامي اين مقررات است.
ماده15. پس از امضاي تقاضاي شرکت در جشن سينماي ايران امکان خارج کردن فيلم از داوري وجود ندارد.
ماده 16. با توجه به تصويب هيئت مديره خانه سينما و موافقت صنوف ذيربط مبني بر برگزاري جشن هاي مستقل براي فيلم هاي کوتاه داستاني و تجربي، سينماي مستند و سينماي انيميشن، اين رسته ها جشن خود را به صورت مستقل با آيين نامه اي مکمل و با مسئوليت دبيرجشن پانزدهم سينماي ايران برگزار کرده و تنديس شايستگي سينماي ايران را به برگزيدگان اهدا ‌مي‌کنند.
ماده17. هر گونه تفسير مواد اين مقررات و تصميم گيري در ساير موارد پيش بيني نشده توسط دبير جشن در شوراي سياستگذاري (که به وسيله هيات مديره انتخاب مي شوند) مطرح و اتخاذ تصميم شده ، نافذ است.
    خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
  كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com