سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
مقررات جشنواره
يادداشت دبير جشنواره
بيانيه هيات داوران
اهداف جشنواره
موضوعات جشنواره
توضيحات
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک هنرمندان
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدی
آلبوم عكس
افتتاحيه
نشست هاى مطبوعاتى
اختتاميه
گوشه و كنار
روزشمار آلبوم عكس
هنرمندان
شرکت ها
فيلمها
هنرمندان
شرکت ها
کشورهای شرکت کننده
.:.    هيأت داوران     .:.
..رييس هيأت داوران
..داور
..دبير
هيأت انتخاب
جوايزاهداشده
بخشهاي جشنواره
موضوعات جوايز

 بين المللي فيلم فجر ـ دوره يازدهم (۱۳۷۱)

 مقررات جشنواره :
1ـ يازدهمين جشنواره بين المللي فيلم فجر توسط مديريت جشنواره و مجامع سينمايي (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) بزرگداشت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي از 12 تا 22 بهمن ماه 1371 در تهران برگزار مي شود.
 2ـ هدف جشنواره عرضه و معرفي فيلم هاي با ارزش يك سال فعاليت فيلمسازي و تشويق هنرمندان برگزيده است.
 3ـ برنامه هاي يازدهمين جشنواره در دو بخش ويژه سينماي ايران و سينماي بين المللي برگزار مي شود.
 4ـ برنامه هاي سينماي ايران شامل قسمت هاي زير است:
 الف: مسابقه ـ حداقل 20 فيلم بلند براي شركت در اين بخش پذيرفته خواهد شد. فيلم هاي بلند عرضه شده براي اين بخش نبايد قبل از بهمن 1371 در تهران و يا دوره هاي گذشته جشنواره به نمايش درآمده باشند.
 ب: خارج از مسابقه ـ اين بخش در ارتباط نزديك با بخش مسابقه است و فيلم هايي در آن به نمايش در مي آيند كه هم از فيلم هاي مسابقه هستند اما به لحاظ رعايت مقررات محدوديت در پذيرش از جهت تعداد و يا عضويت يكي از سازندگان فيلم در هيأت داوري، امكان نمايش در بخش مسابقه را ندارند.
ج: فيلم هاي اول و دوم‌ ـ در اين قسمت كه مسابقه اي است، كليه فيلم هاي توليد شده كه كار اول يا دوم فيمسازانش است، به نمايش در خواهند آمد. محدوديت در پذيرش از جهت تعداد وجود ندارد ولي فيلم ها نبايد قبل از بهمن 1371 در تهران به نمايش درآمده باشند.
 د: نمايشگاه پوسترهاي سينمايي و عكس ـ پوستر و عكس فيلم هاي توليد شده بعد از پيروزي انقلاب اسلامي (باستثناي پوسترها و عكس هاي شركت داده شده در دوره هاي قبل جشنواره) در اين رويداد مسابقه اي عرضه خواهند شد.
ه: چشم انداز نمونه فيلم (آنونس) ـ آثار اين بخش كه مسابقه اي است از ميان محصولات توليده شده بعد از انقلاب اسلامي برگزيده خواهند شد (باستثناي آنونس هاي شركت داده شده در دوره هاي قبل جشنواره).
5ـ هر استوديو، سازمان، نهاد و شخص مي تواند هر تعداد فيلم بلند كه مايل باشد به جشنواره ارائه نمايد. فيلم ها مي تواند سياه و سفيد يا رنگي، 16 يا 35 ميليمتري باشد.
 6ـ فيلم هاي مسابقه را هيأت داوري كه رئيس و اعضايش را جشنواره تعيين مي نمايد، قضاوت خواهند كرد. اشخاصي كه در تهيه يا توزيع يكي از فيلم هاي مسابقه سهمي داشته باشند نمي توانند در هيأت داوري شركت داشته باشند. هيأت داوران 48 ساعت قبل از اعلام نتايج برندگان، مي توانند نامزدهاي دريافت جايزه براي هر رشته را اعلام نمايند. نماينده اي از جشنواره مي تواند بدون حق رأي در بحث هاي هيأت داوران شركت كند.
7ـ هيأت داوران دربخش مسابقه جوايز زير را اهدا مي نمايد:
 • سيمرغ بلورين: براي بهترين فيلم
 • سيمرغ بلورين: جايزه ويژه هيأت داوران
 • سيمرغ بلورين: براي بهترين كارگردان
 • سيمرغ بلورين: براي بهترين فيلمنامه
 • سيمرغ بلورين: براي بهترين فيلمبرداري
 • سيمرغ بلورين: براي بهترين موسيقي متن
 • سيمرغ بلورين: براي تدوين
 • سيمرغ بلورين: براي بهترين بازيگران نقش اول و دوم
 • سيمرغ بلورين: براي بهترين صدابرداري يا صداگذاري (يا هردو)
 • سيمرغ بلورين: براي بهترين جلوه هاي ويژه
 • سيمرغ بلورين: براي بهترين چهره پردازي (گريم)
 • سيمرغ بلورين: براي بهترين صحنه آرائي
 • هيأت داوران مي تواند حداكثر 4 گواهي افتخار نيز به مواردي كه در فهرست جوايز پيش بيني نشده است، اهدا نمايد.

8ـ يك هيأت داوري جداگانه ـ كه اعضايش را جشنواره تعيين مي كند ـ آثار بخش مسابقه فيلم هاي اول و دوم را قضاوت و جوايز زير با ذكر دليل اهدا مي نمايد:

 • سيمرغ بلورين: براي بهترين فيلم اول
 • سيمرغ بلورين: براي بهترين فيلم دوم
 • هيأت داوران، مي تواند حداكثر 3 گواهي افتخار نيز به هنرمنداني در رشته هاي مختلف فيلمسازي، كه كار اول يا دوم ايشان باشد، بعنوان بهترين ها اهدا نمايد.

9ـ آثار بخش تبليغاتي را نيز هيأت داوران منتخب جشنواره قضاوت و جوايز زير را با ذكر دليل اهدا خواهند نمود:

 • سيمرغ بلورين: براي بهترين نمونه فيلم بلند (آنونس)
 • سيمرغ بلورين: براي بهترين پوستر فيلم بلند
 • سيمرغ بلورين: براي بهترين عكس هاي فيلم بلند
 • هيأت داوري مي تواند حداكثر 3 گواهي افتخار نيز به هنرمندان اين بخش اهدا نمايد.

10ـ هيچ جايزه اي در مسابقه فيلم هاي بلند يا مواد تبليغاتي نمي تواند بطور هم ارزش بين دو يا چند اثر تقسيم شود.
 11ـ به كليه فيلمهايي كه به مسابقه راه مي يابند گواهي شركت اهدا خواهد شد.
 12ـ نهادها و ارگان هايي كه در ارتباط با فعاليت هاي سينمايي و فرهنگي هستند و تمايل به اهداي جوايزي به فيلم هاي شركت داده شده در بخش مسابقه دارند، بايد علاقمنديشان را كتباً حداقل 45 روز پيش از آغاز جشنواره، با ارائه آيين نامه و نوع جايزه اي كه قصد دارند به فيلم ها يا هنرمندان اهدا نمايند به دفتر «مديريت جشنواره ها و مجامع سينمايي» اطلاع دهند.
 13ـ نهادها، سازمانهاي دولتي و تهيه كنندگان بخش خصوصي كه مايلند فيلم هايشان را در قسمت هاي مختلف جشنواره شركت دهند بايد نكات زير را رعايت كنند:
 الف: برگ هاي درخواست شركت در جشنواره را تكميل نموده و همراه عكس، پوستر، بروشور و غيره حداكثر تا پانزدهم آذرماه 1371 به دفتر جشنواره، تحويل نمايند.
 ب: نسخ فيلم ها بايد حداكثر تا پانزدهم دي ماه 1371 به دفتر جشنواره تحويل گردد.
 14ـ تصميم درباره برنامه هاي جشنواره و همچنين تاريخ و ساعت نمايش فيلم ها با جشنواره خواهد بود. پس از تحويل كپي فيلم ها به دفتر جشنواره، امكان خارج كردن آنها از برنامه وجود ندارد.
 15ـ اخذ تصميم نهايي درباره هر نكته اي كه در مقررات حاضر پيش بيني نشده يا ابهامات ناشي از مفاد آن با مدير جشنواره است و تقاضاي شركت در جشنواره به منزله قبول كامل مقررات بالا است.

 •  سينماي بين المللي:

     بخش سينماي بين المللي يازدهمين جشنواره بين المللي فيلم فجر، اختصاص به نمايش آثاري دارد كه امكان ارزيابي بهتر و بيشتر وضعيت و موقعيت سينماي ايران را در مقايسه با ساير كشورها فراهم مي آورد و جنبه آموزشي و اطلاعاتي دارد. برنامه هاي سينماي بين المللي شامل قسمت هاي زير است:

 • جشنواره جشنواره ها:

   فيلم هاي اين بخش از ميان فيلم هاي برگزيده اي كه در جشنواره هاي مختلف جهاني به نمايش در آمده اند، انتخاب خواهد شد.

 • نمايش هاي ويژه:

در اين بخش سه دسته فيلم به نمايش در مي آيند:
 الف: فيلم هاي بازسازي شده و يا مستند كه نمايشگر روند و سبك هاي جديد باشند.
 ب: فيلم هايي كه به مناسبت رويدادهاي خاصي در سينما، برگزيده مي شوند.
 ج: فيلم هاي باارزشي كه عمر توليدشان بيش از ده سال است و يا در جشنواره اي شركت نداشته اند.
 

 • گنجينه هاي فيلمخانه اي:

     اين بخش بمنظور ستايش از كوشش هاي ارزشمند يك هنرمند، يا تأكيد بر اهميت يك مكتب يا شيوه يا نوع خاص فيلمسازي كه به درك بخش هايي از تاريخ سينما كمك كند، از طرف جشنواره ترتيب مي يابد كه شامل برنامه هاي متنوعي خواهد بود.

 • تقاضاي شركت بايد قبل از پانزدهم آذرماه و كپي فيلم هاي قبل از پانزدهم دي ماه 1371 به دفتر جشنواره در تهران تحويل شود.
    خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
  كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com