سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
طبقه بندی شده 
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلی
جشنواره خارجی
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک هنرمندان
 به تفکيک جشنواره ها
 به تفکيک کلمات کليدی
آرشيو
رويدادهاى فيلم
رويدادهای هنرمندان
رويدادهای جشنواره ها
 رويدادهای سينمای جهان
رويدادهای اصناف سينمايی
رويدادهای دفاتر تهيه و توليد
رويداد به تفكيك كلمات كليدی
سایت 

 نام شركت : مهرگان فيلم

شناسنامه شغلی :   محصول  / امور فني صدا  / لابراتوار  / چاپ  / با تشكر از  / امور فني  
 شناسنامه شغلی :   محصول   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   با تشكر از   امور فني  
 • محصول  : (۳۰)  مورد
  ( ۱۳۵۰ ) ( ۱۳۴۰ ) ( ۱۳۳۰ )

  ۱ - خشم الهي (۱۳۵۸)

  ۲ - گداي اشراف زاده (۱۳۵۷)

  ۳ - هجرت (۱۳۵۷)

  ۴ - خاتون (۱۳۵۶)

  ۵ - مشكل آقاي اعتماد (۱۳۵۶)

  ۶ - پاكباخته (۱۳۵۵)

  ۷ - تنهايي (۱۳۵۵)

  ۸ - جدال (۱۳۵۵)

  ۹ - كينه (۱۳۵۴)

  ۱۰ - هدف (۱۳۵۴)

  ۱۱ - گروگان (۱۳۵۳)

  ۱۲ - مواظب كلات باش (۱۳۵۳)

  ۱۳ - آقاي جاهل (۱۳۵۲)

  ۱۴ - در آخرين لحظه (۱۳۵۲)

  ۱۵ - اعجوبه ها (۱۳۵۱)

  ۱۶ - ظفر (۱۳۵۱)

  ۱۷ - فاتح دلها (۱۳۵۱)

  ۱۸ - مردي در طوفان (۱۳۵۱)

  ۱۹ - زندگي وارونه (۱۳۵۰)

  ۲۰ - مردان خشن (۱۳۵۰)

  ۲۱ - جدايي (۱۳۴۸)

  ۲۲ - نعره طوفان (۱۳۴۸)

  ۲۳ - زير گنبد كبود (۱۳۴۶)

  ۲۴ - قفس طلائي (۱۳۴۵)

  ۲۵ - خوشگل خوشگلا (۱۳۴۴)

  ۲۶ - مرخصي اجباري (۱۳۴۴)

  ۲۷ - چادرنشين ها (۱۳۴۱)

  ۲۸ - زن دشمن خطرناكيست (۱۳۴۱)

  ۲۹ - خروس بي محل (۱۳۴۰)

  ۳۰ - كي به كيه؟ (۱۳۳۹)
   شناسنامه شغلی :   محصول   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   با تشكر از   امور فني  
 • امور فني صدا  : (۲)  مورد
  ( ۱۳۴۰ )

  ۱ - هارون و قارون (۱۳۴۶)

  ۲ - لاشخورها (۱۳۴۲)
   شناسنامه شغلی :   محصول   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   با تشكر از   امور فني  
 • لابراتوار  : (۱۷)  مورد
  ( ۱۳۵۰ ) ( ۱۳۴۰ )

  ۱ - باغ بلور (۱۳۵۷)

  ۲ - نان و نمك (۱۳۵۶)

  ۳ - رفيق (۱۳۵۴)

  ۴ - ابرمرد (۱۳۵۳)

  ۵ - پري خوشگله (۱۳۵۳)

  ۶ - قفس (۱۳۵۳)

  ۷ - ميرم بابا بخرم (۱۳۵۳)

  ۸ - بي حجاب (۱۳۵۲)

  ۹ - بيگانه (۱۳۵۲)

  ۱۰ - حريص (۱۳۵۲)

  ۱۱ - غريبه (۱۳۵۱)

  ۱۲ - گذر اكبر (۱۳۵۱)

  ۱۳ - مطرب (۱۳۵۱)

  ۱۴ - ملا ممد جان (۱۳۵۰)

  ۱۵ - سكه شانس (۱۳۴۹)

  ۱۶ - خداحافظ تهران (۱۳۴۵)

  ۱۷ - داماد فراري (۱۳۴۵)
   شناسنامه شغلی :   محصول   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   با تشكر از   امور فني  
 • چاپ  : (۱۵)  مورد
  ( ۱۳۵۰ ) ( ۱۳۴۰ )

  ۱ - نان و نمك (۱۳۵۶)

  ۲ - رفيق (۱۳۵۴)

  ۳ - ابرمرد (۱۳۵۳)

  ۴ - قفس (۱۳۵۳)

  ۵ - ميرم بابا بخرم (۱۳۵۳)

  ۶ - بي حجاب (۱۳۵۲)

  ۷ - بيگانه (۱۳۵۲)

  ۸ - حريص (۱۳۵۲)

  ۹ - غريبه (۱۳۵۱)

  ۱۰ - گذر اكبر (۱۳۵۱)

  ۱۱ - مطرب (۱۳۵۱)

  ۱۲ - ملا ممد جان (۱۳۵۰)

  ۱۳ - سكه شانس (۱۳۴۹)

  ۱۴ - خداحافظ تهران (۱۳۴۵)

  ۱۵ - داماد فراري (۱۳۴۵)
   شناسنامه شغلی :   محصول   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   با تشكر از   امور فني  
 • با تشكر از  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - روز فرشته (۱۳۷۲)
   شناسنامه شغلی :   محصول   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   با تشكر از   امور فني  
 • امور فني  : (۶۷)  مورد
  ( ۱۳۵۰ ) ( ۱۳۴۰ )

  ۱ - حق و ناحق (۱۳۵۷)

  ۲ - قدغن (۱۳۵۷)

  ۳ - گداي اشراف زاده (۱۳۵۷)

  ۴ - ماجراهاي علاءالدين و چراغ جادو (۱۳۵۷)

  ۵ - هجرت (۱۳۵۷)

  ۶ - اشك رقاصه (۱۳۵۶)

  ۷ - تازه عروس (۱۳۵۶)

  ۸ - خاتون (۱۳۵۶)

  ۹ - رفاقت (۱۳۵۶)

  ۱۰ - عشق و خشونت (۱۳۵۶)

  ۱۱ - فريادرس (۱۳۵۶)

  ۱۲ - فقط آقا مهدي مي تونه (۱۳۵۶)

  ۱۳ - مرد خدا (۱۳۵۶)

  ۱۴ - مشكل آقاي اعتماد (۱۳۵۶)

  ۱۵ - يكي خوش صدا يكي خوش دست (۱۳۵۶)

  ۱۶ - پاكباخته (۱۳۵۵)

  ۱۷ - تنهايي (۱۳۵۵)

  ۱۸ - جدال (۱۳۵۵)

  ۱۹ - رامشگر (۱۳۵۵)

  ۲۰ - قادر (۱۳۵۵)

  ۲۱ - آلوده (۱۳۵۴)

  ۲۲ - انگشت نما (۱۳۵۴)

  ۲۳ - حسرت (۱۳۵۴)

  ۲۴ - دفاع از ناموس (۱۳۵۴)

  ۲۵ - سارق (۱۳۵۴)

  ۲۶ - قسم (۱۳۵۴)

  ۲۷ - كينه (۱۳۵۴)

  ۲۸ - هوس (۱۳۵۴)

  ۲۹ - عروس پابرهنه (۱۳۵۳)

  ۳۰ - گروگان (۱۳۵۳)

  ۳۱ - موسرخه (۱۳۵۳)

  ۳۲ - آقاي جاهل (۱۳۵۲)

  ۳۳ - بندري (۱۳۵۲)

  ۳۴ - پاپوش (۱۳۵۲)

  ۳۵ - تنگنا (۱۳۵۲)

  ۳۶ - در آخرين لحظه (۱۳۵۲)

  ۳۷ - زنجيري (۱۳۵۲)

  ۳۸ - سالومه (۱۳۵۲)

  ۳۹ - قصه شب (۱۳۵۲)

  ۴۰ - گرگ بيزار (۱۳۵۲)

  ۴۱ - مرواريد (۱۳۵۲)

  ۴۲ - مكافات (۱۳۵۲)

  ۴۳ - نامحرم (۱۳۵۲)

  ۴۴ - اعجوبه ها (۱۳۵۱)

  ۴۵ - جهنم + من (۱۳۵۱)

  ۴۶ - خيلي هم ممنون (۱۳۵۱)

  ۴۷ - رگبار (۱۳۵۱)

  ۴۸ - سر گروهبان (۱۳۵۱)

  ۴۹ - شهر آفتاب (۱۳۵۱)

  ۵۰ - ظفر (۱۳۵۱)

  ۵۱ - فتنه چكمه پوش (۱۳۵۱)

  ۵۲ - مردي در طوفان (۱۳۵۱)

  ۵۳ - رشيد (۱۳۵۰)

  ۵۴ - كلبه اي آنسوي رودخانه (۱۳۵۰)

  ۵۵ - يك مرد يك شهر (۱۳۵۰)

  ۵۶ - قصر زرين (۱۳۴۸)

  ۵۷ - جهان پهلوان (۱۳۴۵)

  ۵۸ - داماد فراري (۱۳۴۵)

  ۵۹ - قفس طلائي (۱۳۴۵)

  ۶۰ - قهرمان دهكده (۱۳۴۵)

  ۶۱ - خروس جنگي (۱۳۴۴)

  ۶۲ - مرخصي اجباري (۱۳۴۴)

  ۶۳ - همه سر حريف (۱۳۴۴)

  ۶۴ - جاهل محل (۱۳۴۳)

  ۶۵ - كمينگاه شيطان (۱۳۴۳)

  ۶۶ - چادرنشين ها (۱۳۴۱)

  ۶۷ - زن دشمن خطرناكيست (۱۳۴۱) •     خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
    كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
  Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
  توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com