سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
طبقه بندی شده 
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلی
جشنواره خارجی
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک هنرمندان
 به تفکيک جشنواره ها
 به تفکيک کلمات کليدی
آرشيو
رويدادهاى فيلم
رويدادهای هنرمندان
رويدادهای جشنواره ها
 رويدادهای سينمای جهان
رويدادهای اصناف سينمايی
رويدادهای دفاتر تهيه و توليد
رويداد به تفكيك كلمات كليدی
سایت 

 نام شركت : استوديو پارس فيلم

شناسنامه شغلی :   تهيه كننده  / محصول  / لابراتوار  / چاپ  / امور فني  
 شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   لابراتوار   چاپ   امور فني  
 • تهيه كننده  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۳۰ )

  ۱ - چهره آشنا (۱۳۳۲)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   لابراتوار   چاپ   امور فني  
 • محصول  : (۱۰۹)  مورد
  ( ۱۳۶۰ ) ( ۱۳۵۰ ) ( ۱۳۴۰ ) ( ۱۳۳۰ ) ( ۱۳۲۰ )

  ۱ - افيون ـ تب مرگ (۱۳۶۰)

  ۲ - ميراث من جنون (۱۳۶۰)

  ۳ - دانه هاي گندم (۱۳۵۹)

  ۴ - مشت مرد (۱۳۵۷)

  ۵ - نفس گير (۱۳۵۷)

  ۶ - سكوت بزرگ (۱۳۵۶)

  ۷ - سلام تهران (۱۳۵۶)

  ۸ - طغيانگر (۱۳۵۶)

  ۹ - فرياد عشق (۱۳۵۶)

  ۱۰ - قول مرد (۱۳۵۶)

  ۱۱ - با هم ولي تنها (۱۳۵۵)

  ۱۲ - شاديهاي زندگي (۱۳۵۵)

  ۱۳ - شير خفته (۱۳۵۵)

  ۱۴ - گل خشخاش (۱۳۵۵)

  ۱۵ - پاشنه طلا (۱۳۵۴)

  ۱۶ - مادر دوستت دارم (۱۳۵۴)

  ۱۷ - مهرگياه (۱۳۵۴)

  ۱۸ - نيزار (۱۳۵۴)

  ۱۹ - هيچ كسي بابا نميشه (۱۳۵۴)

  ۲۰ - اوستا كريم نوكرتيم (۱۳۵۳)

  ۲۱ - بزن بريم دزدي (۱۳۵۳)

  ۲۲ - تشنه ها (۱۳۵۳)

  ۲۳ - خوشگلا عوضي گرفتين (۱۳۵۳)

  ۲۴ - دروغگوي كوچولو (۱۳۵۳)

  ۲۵ - مرغ همسايه (۱۳۵۳)

  ۲۶ - جبار سرجوخه فراري (۱۳۵۲)

  ۲۷ - جنگجويان كوچولو (۱۳۵۲)

  ۲۸ - شيخ صالح (۱۳۵۲)

  ۲۹ - قربون هرچي خوشگله (۱۳۵۲)

  ۳۰ - گداي ميليونر (۱۳۵۲)

  ۳۱ - آب نبات چوبي (۱۳۵۱)

  ۳۲ - اسير (۱۳۵۱)

  ۳۳ - بابا نان داد (۱۳۵۱)

  ۳۴ - عباسه و جعفر برمكي (۱۳۵۱)

  ۳۵ - مرغ تخم طلا (۱۳۵۱)

  ۳۶ - مهدي مشكي و شلوارك داغ (۱۳۵۱)

  ۳۷ - پهلوان مفرد (۱۳۵۰)

  ۳۸ - دختر فراري (۱۳۵۰)

  ۳۹ - دلقك ها (۱۳۵۰)

  ۴۰ - دنيا مال منه (۱۳۵۰)

  ۴۱ - رعد و برق (۱۳۵۰)

  ۴۲ - زن يكشنبه (۱۳۵۰)

  ۴۳ - شوفر خوشگله (۱۳۵۰)

  ۴۴ - ماه پيشوني (۱۳۵۰)

  ۴۵ - دزد و پاسبان (۱۳۴۹)

  ۴۶ - شيرين و فرهاد (۱۳۴۹)

  ۴۷ - ميوه گناه (۱۳۴۹)

  ۴۸ - جيب بر خوشگله (۱۳۴۸)

  ۴۹ - عدل الهي (۱۳۴۸)

  ۵۰ - گرفتار (۱۳۴۸)

  ۵۱ - نسل شجاعان (۱۳۴۸)

  ۵۲ - غروب بت پرستان (۱۳۴۷)

  ۵۳ - يوسف و زليخا (۱۳۴۷)

  ۵۴ - بندرگاه عشق (۱۳۴۶)

  ۵۵ - گوهر شب چراغ (۱۳۴۶)

  ۵۶ - مرد دو چهره (۱۳۴۶)

  ۵۷ - نسيم عيار (۱۳۴۶)

  ۵۸ - اميرارسلان نامدار (۱۳۴۵)

  ۵۹ - حسين كرد (۱۳۴۵)

  ۶۰ - شوخي نكن دلخور مي شم (۱۳۴۵)

  ۶۱ - مرد نامرئي (۱۳۴۵)

  ۶۲ - دزد بانك (۱۳۴۴)

  ۶۳ - ابرام در پاريس (۱۳۴۳)

  ۶۴ - آراس خان (۱۳۴۲)

  ۶۵ - اشك ها و خنده ها (۱۳۴۲)

  ۶۶ - دوستت دارم (۱۳۴۲)

  ۶۷ - مردها و جاده ها (۱۳۴۲)

  ۶۸ - انتقام روح (۱۳۴۱)

  ۶۹ - اهريمن زيبا (۱۳۴۱)

  ۷۰ - سوداگران مرگ (۱۳۴۱)

  ۷۱ - كلاه مخملي (۱۳۴۱)

  ۷۲ - بيوه هاي خندان (۱۳۴۰)

  ۷۳ - تازه به دوران رسيده (۱۳۴۰)

  ۷۴ - دام عشق (۱۳۴۰)

  ۷۵ - دندان افعي (۱۳۴۰)

  ۷۶ - سايه سرنوشت (۱۳۴۰)

  ۷۷ - آرشين مالالان (۱۳۳۹)

  ۷۸ - شير فروش (۱۳۳۹)

  ۷۹ - پسر دريا (۱۳۳۸)

  ۸۰ - چشمه آب حيات (۱۳۳۸)

  ۸۱ - دو قلوها (۱۳۳۸)

  ۸۲ - دوقلوها (۱۳۳۸)

  ۸۳ - بيژن و منيژه (۱۳۳۷)

  ۸۴ - شاباجي خانم (۱۳۳۷)

  ۸۵ - طلسم شكسته (۱۳۳۷)

  ۸۶ - عروس فراري (۱۳۳۷)

  ۸۷ - ظالم بلا (۱۳۳۶)

  ۸۸ - قزل ارسلان (۱۳۳۶)

  ۸۹ - يعقوب ليث صفاري (۱۳۳۶)

  ۹۰ - اتهام (۱۳۳۵)

  ۹۱ - يوسف و زليخا (۱۳۳۵)

  ۹۲ - اميرارسلان نامدار (۱۳۳۴)

  ۹۳ - راهزن (۱۳۳۴)

  ۹۴ - غروب عشق (۱۳۳۴)

  ۹۵ - آغامحمد خان قاجار (۱۳۳۳)

  ۹۶ - دسيسه (۱۳۳۳)

  ۹۷ - شاهين طوس (۱۳۳۳)

  ۹۸ - گمگشته (۱۳۳۳)

  ۹۹ - افسونگر (۱۳۳۲)

  ۱۰۰ - بي پناه (۱۳۳۲)

  ۱۰۱ - شب هاي تهران (۱۳۳۲)

  ۱۰۲ - غفلت (۱۳۳۲)

  ۱۰۳ - گرداب (۱۳۳۲)

  ۱۰۴ - دزد عشق (۱۳۳۱)

  ۱۰۵ - مادر (۱۳۳۱)

  ۱۰۶ - مستي عشق (۱۳۳۰)

  ۱۰۷ - شرمسار (۱۳۲۹)

  ۱۰۸ - واريته بهاري (۱۳۲۸)

  ۱۰۹ - زنداني امير (۱۳۲۷)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   لابراتوار   چاپ   امور فني  
 • لابراتوار  : (۱۱)  مورد
  ( ۱۳۵۰ ) ( ۱۳۴۰ )

  ۱ - نفس گير (۱۳۵۷)

  ۲ - قول مرد (۱۳۵۶)

  ۳ - بزن بريم دزدي (۱۳۵۳)

  ۴ - مرغ همسايه (۱۳۵۳)

  ۵ - قربون هرچي خوشگله (۱۳۵۲)

  ۶ - مرغ تخم طلا (۱۳۵۱)

  ۷ - زن يكشنبه (۱۳۵۰)

  ۸ - حسين كرد (۱۳۴۵)

  ۹ - اشك ها و خنده ها (۱۳۴۲)

  ۱۰ - انتقام روح (۱۳۴۱)

  ۱۱ - كلاه مخملي (۱۳۴۱)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   لابراتوار   چاپ   امور فني  
 • چاپ  : (۱۰)  مورد
  ( ۱۳۵۰ ) ( ۱۳۴۰ )

  ۱ - قول مرد (۱۳۵۶)

  ۲ - بزن بريم دزدي (۱۳۵۳)

  ۳ - مرغ همسايه (۱۳۵۳)

  ۴ - قربون هرچي خوشگله (۱۳۵۲)

  ۵ - مرغ تخم طلا (۱۳۵۱)

  ۶ - زن يكشنبه (۱۳۵۰)

  ۷ - حسين كرد (۱۳۴۵)

  ۸ - اشك ها و خنده ها (۱۳۴۲)

  ۹ - انتقام روح (۱۳۴۱)

  ۱۰ - كلاه مخملي (۱۳۴۱)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   لابراتوار   چاپ   امور فني  
 • امور فني  : (۴۸)  مورد
  ( ۱۳۵۰ ) ( ۱۳۴۰ ) ( ۱۳۳۰ )

  ۱ - مشت مرد (۱۳۵۷)

  ۲ - نفس گير (۱۳۵۷)

  ۳ - سكوت بزرگ (۱۳۵۶)

  ۴ - سلام تهران (۱۳۵۶)

  ۵ - طغيانگر (۱۳۵۶)

  ۶ - فرياد عشق (۱۳۵۶)

  ۷ - قول مرد (۱۳۵۶)

  ۸ - با هم ولي تنها (۱۳۵۵)

  ۹ - شاديهاي زندگي (۱۳۵۵)

  ۱۰ - شير خفته (۱۳۵۵)

  ۱۱ - گل خشخاش (۱۳۵۵)

  ۱۲ - پاشنه طلا (۱۳۵۴)

  ۱۳ - مادر دوستت دارم (۱۳۵۴)

  ۱۴ - مهرگياه (۱۳۵۴)

  ۱۵ - نيزار (۱۳۵۴)

  ۱۶ - هيچ كسي بابا نميشه (۱۳۵۴)

  ۱۷ - اوستا كريم نوكرتيم (۱۳۵۳)

  ۱۸ - بزن بريم دزدي (۱۳۵۳)

  ۱۹ - تشنه ها (۱۳۵۳)

  ۲۰ - خوشگلا عوضي گرفتين (۱۳۵۳)

  ۲۱ - دروغگوي كوچولو (۱۳۵۳)

  ۲۲ - مرغ همسايه (۱۳۵۳)

  ۲۳ - جبار سرجوخه فراري (۱۳۵۲)

  ۲۴ - جنگجويان كوچولو (۱۳۵۲)

  ۲۵ - شيخ صالح (۱۳۵۲)

  ۲۶ - قربون هرچي خوشگله (۱۳۵۲)

  ۲۷ - گداي ميليونر (۱۳۵۲)

  ۲۸ - آب نبات چوبي (۱۳۵۱)

  ۲۹ - اسير (۱۳۵۱)

  ۳۰ - بابا نان داد (۱۳۵۱)

  ۳۱ - عباسه و جعفر برمكي (۱۳۵۱)

  ۳۲ - مرغ تخم طلا (۱۳۵۱)

  ۳۳ - مهدي مشكي و شلوارك داغ (۱۳۵۱)

  ۳۴ - زن يكشنبه (۱۳۵۰)

  ۳۵ - گرداب گناه (۱۳۴۷)

  ۳۶ - مرد دو چهره (۱۳۴۶)

  ۳۷ - اميرارسلان نامدار (۱۳۴۵)

  ۳۸ - شوخي نكن دلخور مي شم (۱۳۴۵)

  ۳۹ - دزد بانك (۱۳۴۴)

  ۴۰ - ابرام در پاريس (۱۳۴۳)

  ۴۱ - آراس خان (۱۳۴۲)

  ۴۲ - دوستت دارم (۱۳۴۲)

  ۴۳ - مردها و جاده ها (۱۳۴۲)

  ۴۴ - انتقام روح (۱۳۴۱)

  ۴۵ - اهريمن زيبا (۱۳۴۱)

  ۴۶ - سوداگران مرگ (۱۳۴۱)

  ۴۷ - كلاه مخملي (۱۳۴۱)

  ۴۸ - دو قلوها (۱۳۳۸) •     خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
    كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
  Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
  توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com